اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی چیست؟

افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی ، وضعیت روحی ناپایداری دارند. وضعیت فردی و خود باوری در آنها ، متأثر از توجه دیگران به آنهاست. در اجتماع دوست دارند جلب توجه کنند و در مرکز توجه باشند. آنها در سبک معاشرت خود سعی می‌کنند نظر دیگران را به خودشان جلب نمایند و بقیه آنها را تأیید کنند و اگر غیر از این باشد، سرخورده می‌شوند.

به ظاهر خودت بیش از حد اهمیت میدی؟ مدام دنبال تأیید دیگرانی و به انتقاد حساسی؟  برای جلب توجه دیگران ، تهدید یا اقدام به خودکشی می‌کنی؟ تحمل سرخوردگی را نداری و به‌راحتی از روزمرگی خسته میشی؟ در حفظ روابط مشکل داری و در برخورد با دیگران بی‌مایه به نظر می‌رسی؟ تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کافی کسب کنید.

این افراد بیش از حد نمایشی هستند و طوری رفتار می‌کنند که گویی در حال اجرای نمایش هستند، به همین دلیل به آنها « نمایشی » می‌ گویند. برای مثال ، کسی را که تازه دیده‌اند، به‌ گرمی در آغوش می‌گیرند. همچنین ، مغرور و خود محورند و از اینکه مورد توجه قرار نگیرند، ناراحت می‌شوند. اغلب رفتار‌های اغواگرایانه دارند و مدام نگران ظاهر و قیافه خود هستند و پول زیادی صرف خرید جواهرات می‌کنند و این موضوع را با هر شنونده‌ای در میان می‌گذارند. افراد نمایشی ، تکانشی هستند و به سختی می‌توانند کامیابی خود را به عقب بیندازند. سبک شناختی آنها برداشت ‌گرایانه است که ویژگی آن ، نگاه سیاه و سفید به امور است. گفتارشان ، مبهم و خالی از جزئیات و مبالغه‌ آمیز است. این اختلال در خانم‌ ها بیشتر از آقایان است.

سبک در برابر اختلال شخصیت نمایشی چگونه است

سبک در برابر اختلال شخصیت نمایشی

شخصیت نمایشی را می‌توان روی پیوستاری ترسیم کرد که از سالم تا ناسالم تغییر می‌کند، که در آن سبک شخصیت نمایشی در انتهای سالم آن و اختلال شخصیت نمایشی در انتهای نا سالم پیوستار قرار می‌گیرد.

سبک شخصیت نمایشی

از تحسین و تمجید لذت می‌برد. دلنشین و دلرباست و در رفتار و ظاهر خود اغواگری مناسبی نشان می‌دهد. به ظاهر و آراستگی‌اش توجه می‌کند و از شیک‌ بودن لذت می‌برد. سرزنده و شادی طلب است. اغلب تکانشی است، اما می‌تواند کامروایی را به تأخیر بیندازد. وقتی می‌بیند همه نگاه‌ها متوجه اوست، سر شوق می‌آید و از مرکز توجه ‌بودن لذت می‌برد. از نظر احساسات ، هیجانی و از نظر جسمی ، با محبت است، واکنش‌های هیجانی مناسب دارد. سبک گفتاری‌اش ، جامع و دقیق است.

همچنین بخوانید

افرادی هستند که الگویی از پرهیز اجتماعی ، احساسات بی‌لیاقتی ، حساسیت شدید به ارزیابی منفی و اجتناب از تعامل اجتماعی با وجود میل شدید به نزدیکی با دیگران از خود بروز می‌دهند که دارای اختلال شخصیت اجتنابی هستند.

اختلال شخصیت اجتنابی

اختلال شخصیت نمایشی :

از نظر رفتاری

سبک رفتاری این افراد با جذابیت ، نمایشی ‌بودن و ابرازکنندگی بیان می‌شود. همچنین، پرتوقع ، بی‌ملاحظه و خودپسند هستند. توجه دائمی ، نداشتن ثبات خلق ، بُلهوسی و سطحی بودن نیز از ویژگی‌های این اختلال است.

از نظر روابط

از نظر روابط با دیگران، آنها در ژستهای خود ، نمایشی و عشوه‌گر هستند. توجه‌طلبی و دغلکاری در آنها بارز و برجسته است و مانند افراد اختلال شخصیت خودشیفته ، درهم ‌حسی و نقص دارند.
از نظر ذهنی
از نظر ذهنی یا تفکر این تیپ شخصیتی را می‌توان واکنشی و موضوعی بودن به‌جای تحلیلی بودن ، دقیق ‌بودن و ناوابسته بودن به زمینه بیان کرد. آنها به‌شدت تلقین پذیرند و بر حدس و گمان و شهود اتکا می‌کنند. از آگاه شدن وابستگی پنهانی خود و دیگر مراحل خودشناسی دوری می‌کنند، با توجه به نیاز شدید شان به تأیید دیگران ، تمایل دارند دنباله رو باشند. بنابراین ، به‌آسانی خود واقعی یا درونی را از خود بیرونی یا آشکارشان جدا می‌ کنند.

از نظر عاطفی

از نظر هیجانی یا احساساتی این افراد با نمایش‌های هیجانی اغراق شده و خودنمایانه ازجمله طغیان‌های غیرمنطقی و قِشقرق ‌به‌راه‌انداختن مشخص می‌شود. اگرچه مدام در طلب دوست داشته‌ شدن هستند، پاسخ آنها چندان گرم و دلچسب نیست. به‌طورکلی ، از نظر عاطفی سطحی هستند و بالاخره اینکه ، به شکل عجیبی به طردشدن حساس هستند.

از نظر دلبستگی

این افراد تمایل دارند در خودشناسی تا حدودی دنبال نظر دیگران باشند. سبک دلبستگی و دل مشغولی در این افراد کاملاً رواج دارد، اما مهم‌ترین معیاری که صاحب نظران برای شناخت اختلال شخصیت نمایشی مطلوب می‌دانند، این است : « در موقعیت‌هایی که محور و مرکز توجه نباشند ، ناراحت هستند. »

تشخیص یا مقایسه شخصیت نمایشی

تشخیص شخصیت مرزی و شخصیت نمایشی، دشوار است. البته اقدام به خود کشی، مبهم بودن هویت و حمله‌های گذرای روان پریشی در اختلال شخصیت مرزی بیشتر به‌چشم می‌خورد تا اختلال نمایشی. اگرچه در هر دوی اینها این تشخیص را می‌توان مطرح کرد، اما درمانگر باید بتواند این دو را از هم تشخیص دهد. همچنین، اختلال جسمانی نیز ممکن است هم‌زمان با اختلال شخصیت نمایشی ایجاد شود. برای بیماران مبتلا به اختلال روان ‌پریشی گذرا و اختلالات تجزیه‌ای می‌توان تشخیص اختلال شخصیت نمایشی را هم‌زمان مطرح کرد.

همچنین بخوانید

اختلال شخصیت ضد اجتماعی ( ASPD ) نوعی اختلال شخصیت است که فرد نمی‌تواند با قوانین و موازین اجتماع سازگار شود و در قبال رفتارهایی که انجام می‌دهد ( رفتار ضد اجتماعی ) ، احساس گناه و اضطراب نمی‌کند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

عوامل بروزاختلال شخصیت نمایشی

توجه غیرقابل پیش بینی والدین انتقاد نکردن یا تنبیه ‌نکردن در کودکی توجیه اشتباه‌های کودک و مثبت نشان دادن آنها در جمع تشویق‌ها و توجه‌ها برای موضوع خاص به کودک بیشتر در خانواده‌هایی که پدرومادر دچار اختلال شخصیت نمایشی هستند، فرزندان آنها هم دچار این اختلال می‌شوند، اما هنوز مشخص نشده است که زمینه ژنتیکی دارد یا از والدینشان این رفتار را می‌آموزند و آن را تکرار می‌ کنند.

درمان اختلال شخصیت نمایشی

کسانی که دارای این اختلال هستند، قبول ندارند که به درمان نیاز دارند. پیگیری برنامه‌ریزی درمان برای آنها دشوار است، چون این افراد در احساسات خود اغراق می‌کنند و روزمرگی را دوست ندارند. اما اگر افسردگی باعث شود روابطشان از بین برود یا مشکلی به‌واسطه کارهایشان به‌وجود بیاید و باعث نارحتی‌شان شود، درخواست کمک می‌کنند. کارگاه اسطوره های زندگی وسازمان میتواند کمک زیادی را برای درمان این اختلال به شما بکند.

ازدواج با شخصیت نمایشی چه معایبی دارد

ازدواج با شخصیت نمایشی

اشخاصی که اختلال شخصیت نمایشی دارند، نمی‌توانند رابطه عاطفی ، عمیق و صمیمانه ، حتی در روابط رمانتیک و جنسی خود داشته باشند. آنها بیشتر اوقات نقش بازی می‌کنند. با فریبندگی سعی می‌کنند دیگران را کنترل کنند، اگرچه به ‌ظاهر خود را وابسته نشان می‌دهند. با دوستان خود اغلب رابطه خوب و صمیمی ندارند، چون رفتار‌ آنان باعث می‌شود دوستانشان آنها را برای روابط عاطفی خود تهدید به‌حساب آورند و رفتار‌های اغواگرانه آنها باعث می‌شود دوستانشان احساس امنیت نکنند.
این افراد خیلی زود از هر چیزی خسته می‌شوند و مدام به دنبال چیز‌های جدید هستند. آنها به‌راحتی از روابط بلندمدت خود به منظور برقراری روابط جدید چشم پوشی می‌کنند. ابراز احساسات در این افراد عمق ندارد و به‌سرعت تغییر می‌کند. امور تکراری آنها را دلزده می‌کند.
آنها تنوع‌طلب و ریسک‌پذیرند. ممکن است زن یا مرد متأهلی باشد و دارای فرزند ، اما با فرد متأهل دیگری قرار ملاقات بگذارد. این تنوع طلبی برای آنان مثل موادی است که اگر در زندگی‌شان نباشد ، آنها را دچار افسردگی می‌کند. از طرف دیگر ، رفتن به دنبال رفتار‌های پرخطر در آنها به دلیل ایجاد شکست ، باعث افسردگی‌ شان می‌شود. آنها تحمل رابطه ثابت را ندارند و خیلی سریع دلزده می‌شوند. ارتباط‌های عاطفی متعدد از شاخصه‌های این افراد است.
اگر با افراد نمایشی در ارتباط هستید، شدت ابراز عواطف و احساسات آنها را جدی نگیرید، چون امکان دارد همین اندازه عواطف را فردا به فرد دیگری ابراز کنند. این افراد به دنبال توجه هستند و گزینه ، مناسبی برای ارتباط نیستند و ارتباط با آنها افراد را آزار می‌ دهد، اگرچه در ابتدای رابطه ، فردی بسیار جذاب ، دلربا و خوش صحبت هستند.

همچنین بخوانید

فرد با شخصیت نمایشی در وهله اول خوش مشرب ، جذاب ، رمانتیک و خوش تیپ قلمداد می‌شود و به شدت نظر شما را جلب می‌کند یا حتی ممکن است عشقی با وی در سر بپرورانید.

دوست دارم جلب توجه کنم | اختلال شخصیت نمایشی

معیارهای DSM5 دربارۀ اختلال شخصیت نمایشی

یک الگوی فراگیر از هیجانی‌ بودن بیش از حد و توجه‌ طلبی داریم که از اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در بسیاری از زمینه‌ های گوناگون وجود دارد و حداقل با پنج نمونه از نشانه‌های زیر مشخص می‌شود:
1. در موقعیت‌هایی که مرکز توجه نباشد، ناراحت می‌شود.
2. از لحاظ عاطفی ، احساساتش به‌سرعت تغییر می‌کند.
3. مدام از ظاهرش برای جلب توجه دیگران کمک می‌گیرد.
4. خیلی نمایشی رفتار می‌کند، انگار در مقابل تماشاچیان ، تئاتر اجرا می‌کند. احساسات و رفتار‌های اغراق شده از خود نشان می‌دهد. ابراز هیجان مبالغه آمیز دارد.
5. سبک گفتاری‌اش بیش‌ازحد ادا و اطواری و فاقد ریزه‌ کاری است.
6. تغییرات سریع و سطحی را در ابراز هیجان به ‌نمایش‌می‌ گذارد.
7. تلقین‌ پذیر است، یعنی به‌راحتی تحت تأثیر دیگران قرار می‌ گیرد.
8. روابط را صمیمانه‌ تر از آنچه واقعاً هست، تصور می‌ کند.

پیشنهاد می‌کنیم پادکست دوست داری مورد توجه باشی؟ را نیز بشنوید.

در انتها پیشنهاد میکنیم که در همایش اکسیژن علی میرصادقی شرکت کنید. این همایش به شما کمک می کند که بسیاری از مشکلات به ظاهر حل نشدنی زندگی خود را حل کنید.

همایش اکسیژن

* درباره همایش اکسیژن بیشتر بدانید *

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

instagram
telegram
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.