مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان

«مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)»

دانش آموز عزیز سوالات زیر را بخوانید و مواردی را که احساس می‌کنید توصیف شماست، با پاسخ موافقم و مواردی که احساس می‌کنید شبیه شما نیست را با پاسخ مخالفم مشخص کنید.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان

۱- در هنگام بحث و گفتگو در مدرسه با معلم و ساير همكلاسي ها، در بيان نظراتم راحت هستم.

۲- نگران شايعات درباره خودم هستم.

۳- در نزديك شدن به يك فرد ناآشنا در يك مهماني، احساس راحتي مي كنم.

۴- نگران اين هستم كه يك فرد ناآشنا، در اولين برخورد چه ارزيابي از من خواهد داشت.

۵- نگران اين هستم كه همسالان مرا دوست نداشته باشند.

۶- در گفتگو با يك فرد ناآشنا، من كمتر از او صحبت مي كنم.

۷- درباره انجام تكليف جديد در حضور همسالان خود، نگران هستم.

۸- آرزو میپس از انجام كاري، نگران موفقيت آن هستم.

۹- در بحث هاي كلاسي، بيشتر از همكلاسي هايم صحبت مي كنم.

۱۰- نگران اين هستم كه توسط همسالانم پذيرفته نشوم.

۱۱- مي توانم براي صحبت با هر يك از همكلاسي هايم، موضوع مشتركي بيابم.

۱۲- نگران صحبت كردن همسالانم در مورد خودم هستم.

۱۳- دوست دارم در ميان گروهي از افراد، مركز توجه باشم.

۱۴- احساس مي كنم كه همسالانم، ظاهر و رفتار مرا ارزيابي مي كنند.

۱۵- در حين انجام كاري، نگران اين هستم كه موجب كسل شدن مخاطبان شوم.

۱۶- نگران اين هستم كه به حريم شخصي همسالان آشنا، وارد شوم.

۱۷- در برخوردهايم با غير همجنس، راحت هستم.

۱۸- سعي مي كنم در مقابل يك همسال ناآشنا، خودم را بهتر از آنچه كه واقعاً هستم نشان دهم.

۱۹- در برخورد و ايجاد ارتباط با همسالان ناآشنا، دچار مشكل هستم.

۲۰- مي توانم نظر خود را به يك همسال ناآشنا، بيان كنم.

۲۱- نگرانم كه كارم ناموفق باشد.

۲۲- در گروه همسالان آشنا، احساس راحتي مي كنم .

۲۳- در گروه همسالان ناآشنا، ترجيح مي دهم شنونده باشم تا گوينده.

۲۴- در مهماني ها، احساس راحتي نمي كنم.

۲۵- نگران نظرات انتقادي هستم كه ممكن است پس از انجام كارم در مقابل ديگران، ارائه شود.

۲۶- خانواده نگران عدم موفقيت هايي هستم كه مي تواند باعث اذيت و مسخره كردن از سوي همسالانم شود.

۲۷- نگران اين هستم كه همسالانم فكر كنند من بي كفايت هستم.

۲۸- حتي با كساني كه با من بسيار تفاوت دارند، راحت هستم.

از اینکه به پرسشنامه بالا پاسخ دادید، متشکریم.
برای مشاهده نتیجه پرسشنامه خود روی دکمه "ارسال پاسخ‌ها" کلیک کنید تا نتیجه نظرسنجی شما در زیر نمایش داده شود.

نتیجه:

پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) :

اختلال اضطراب اجتماعی یکی از انواع اختلالات روانی می‌باشد فردی که دارای اختلال اضطراب اجتماعی در موقعیت‌ها اجتماعی مختلف عملکرد منفی از خود نشان میدهد. طبق تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است اضطراب اجتماعی در نوجوانان با مواردی مثل، نگرانی‌، ترس‌های نوجوانان در رابطه با عدم تایید شدن در بین همسالان و یا هم کلاسی ها، نگرانی در مورد اینکه مبادا از جانب دوستانشان طرد شوند، یا دوستانشان بخواهند آنها را مسخره کنند، نگرانی از اینکه مبادا به دلیل نقاط ضعف مورد تحقیر و توهین قرار بگیرند داشتن رفتار‌های اجتنابی در موقعیتهای مختلف، بروز پیدا میکند. پرسشنامه اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای ۲۸ سوال میباشد و به ارزیابی میزان اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان میپردازد. این پرسشنامه شامل دو زیر مقیاس درک و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در برخورد اجتماعی است در صورتی که میخواهید میزان اضطراب اجتماعی در نوجوانان را ارزیابی نمایید پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) بسیار کمک کننده خواهد بود.

بهترین مدرسه دخترانه تهران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.