.

| دوره های روابط | 

.

هر آدمی دوست دارد در سه چیز پیشرفت کند: بهبود جسمانی، روابط و ثروت اما بیشتر ما باشگاه می رویم،دانشگاه می رویم، اما برای بهبود روابطمان تقریبا کار زیادی نمی کنیم ما در این کارگاه که مبتنی بر روانشناسی ACT است به شما کمک می کنیم تا به جای تغییر احساساتتان ، اقداماتتان را بهبود ببخشید

این کارگاه شروع خوبی برای بهبود روابط شما می تواند  باشد اما اگر بخواهید به درجه ی رهبری روابط خود برسید بهتر است اطلاعات دوره ی 10 ماهه ی اسطوره های زندگی و سازمان را بخوانید.

.

.

.

دنیایی امروز ، بیشترین آزادی را برای انتخاب کردن انسانها، در اختیار آنها قرار داده است

دیگر زمان آن رسیده است که نخواهیم اطرافیانمان به خاطره درجه ی نزدیکی مان به ما نزدیک باشند.

امروز دوره ای رسیده است که افراد روابط والد فرزندی خود را ترک می کنند

چه برسد به روابط زناشویی و احساسی خود!!

بیشتر ما برای بهبود روابطمان، نیاز به اطلاعات و آگاهی بیشتری داریم.

.

.

واقعیت شناسی رابطه

انگیزه بخشی در رابطه

فراموش کردن گذشته

افزایش جذابیت و کار یزما در رابطه

اقدامات یا احساسات

پذیرش و بهبود رابطه

جداسازی از واقعیت های به درد نخور

هوش عشقی

.

.

.

.

.

افراد بالای 18 سال

و هرکسی که دوست دارد در روابط عاطفی پیشرفت کند .

.

.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.