«پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف »

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ۶ مولفه خودمختاری، هدفمندی در زندگی، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود را در برمیگیرد و توسط کارول ریف تنظیم شده است. شما میتوانید از طریق لینک زیر تست بهزیستی را دانلود کرده و با پاسخگویی به سوالات تست از میزان شکوفایی خود آگاه شوید.

توجه: حداکثر نمره در این آزمون ۴۲ است. در صورتیکه که نمره شما برای هر یک از مولفه ها زیر ۳۰ باشد، نگران کننده است و هر چه به سمت ۴۲ بروید احتمالا شما به شکوفایی نزدیک تر هستید.

دانلود تست بهزیستی

شما برای شکوفایی خود چه کاری انجام داده اید؟

با استفاده از دوره جامع ۸۰ ساعته غیرحضوری شکوفایی، میزان شکوفایی خود را افزایش دهید

دوره ۸۰ ساعته شکوفایی
دوره هشتاد ساعته غیرحضوری در ۸ ترم | شکوفایی
این دوره مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر و بر اساس آموزه‌های رئیس سابق انجمن روانشناسی آمریکا و پدر روانشناسی مثبت‌نگر (دکتر مارتین سلیگمن) می‌باشد و اکثر درس‌های آن توسط پژوهش‌های فرا تحلیل و دانشگاهی به اثبات رسیده است.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.