تست مثلث عشق استرنبرگ

در جاي خالی هر یک از جملات مقیاس زیر ابتدا اسم کسی را بنویسید که او را دوست دارید یا شیفته او هستید. اگر نخواستید اسم بنویسید می‌توانید یک علامت اختصاري بگذارید. بعد مشخص کنید که تا چه اندازه با هر یک از جملات موافق هستید براي این کار از مقیاس ۹ درجه‌اي استفاده کنید.

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

۱- به شدت در فکر راحتی ........ هستم.

۲- با ........ روابط بسیار گرمی دارم.

۳- در موارد دشوار میتوانم روي ...... حساب کنم.

۴- . .میتواند مواقع دشواري روي من حساب کند.

۵- آماده ام هرچه دارم با ......... قسمت کنم.

۶- . .خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.

۷- .را از نظر عاطفی خیلی حمایت میکنم.

۸- با .......... خیلی خوب ارتباط برقرار میکنم.

۹- در زندگی خود خیلی به ........... بدهکارم.

۱۰- خیلی خودم را به ......... نزدیک احساس میکنم.

۱۱-با .......... روابط بسیار خوشایندي دارم.

۱۲- به نظر خودم ......... را خیلی خوب درك میکنم.

۱۳-مرا خیلی خوب درك میکند

۱۴- فکر میکنم که میتوانم به .......... افتخار کنم

۱۵- برخی اسرار خود را در اختیار ........ میگذارم

۱۶- هیچ چیزي مرا به اندازه دیدن ......... برنمیانگیزد.

۱۷- تعجب میکنم که در طول شب نیز خواب.......را میبینم.

۱۸- رابطه من با......... خیلی رمانتیک است.

۱۹- شخصا ......... را خیلی جذاب می‌دانم.

۲۰- به نظر من .......... یک فرد ایده آل است.

۲۱- اصلا نمی‌توانم فکر کنم که فرد دیگري مثل ........ بتواند اینقدر مرا خوشحال کند.

۲۲- ترجیح میدهم با ........ باشم نه با کس دیگري.

۲۳- هیچ چیزي مهم‌تر از رابطه من با ............. نیست.

۲۴- مخصوصاً دوست دارم که با ......... رابطه جسمی داشته باشم.

۲۵- . در رابطه من با............ تقریباً سحر و جادو وجود دارد.

۲۶- واقعاً .......... را می‌پرستم.

۲۷- نمی‌توانم بدون .......... زندگی کنم.

۲۸- رابطه من با ............. خیلی هوس انگیز است.

۲۹- وقتی فیلم‌هاي عاشقانه می‌بینم یا رمان‌هاي عاشقانه می‌خوانم، به یاد ............. میافتم.

۳۰- در مورد ........... همیشه خیال پردازي می‌کنم.

۳۱- متقاعد شده‌ام که ........... را دوست دارم.

۳۲- تلاش من این است که رابطه‌ام را با .......... حفظ کنم.

۳۳- به علت تعهدي که به ........... دارم اجازه نمی‌دهم کسی بین ما دخالت کند.

۳۴- معتقدم که رابطه من با .......... همیشه ثابت خواهد بود.

۳۵- هیچ چیزي نمی‌تواند در تعهد من نسبت به ....... خلل آورد.

۳۶- عشق من نسبت به ...... تا آخر عمر باقی خواهد ماند.

۳۷- همیشه نسبت به ......... احساس مسئولیت خواهم کرد.

۳۸- تعهد من نسبت به .......... بسیار سفت و سخت است.

۳۹- نمی‌توانم تصور کنم بین من و ...........فاصله بیفتد.

۴۰- در مورد عشق خود نسبت به ........... تردید ندارم.

۴۱- رابطه خودم را با ......... دائمی می‌دانم.

۴۲- رابطه خودم با ............ را یک تصمیم گیري عاقلانه می‌دانم.

۴۳- خودم را نسبت به .......... مسئول می‌دانم.

۴۴- تصمیم دارم به رابطه خود با ........... ادامه دهم.

۴۵- حتی زمانی که ......... رفتار نامناسب دارد، سعی می‌کنم رابطه‌ام با او را حفظ کنم.

برای مشاهده نتیجه آزمون خود روی دکمه "ارسال پاسخ‌ها" کلیک کنید تا نتیجه شما در جدول زیر نمایش داده شود.

جدول نتیجه آزمون
صمیمیت
شهوت
تعهد
هنجارصمیمیتشهوتتعهد
کاملا پایین‌تر از میانگین۹۳۷۳۸۵
تاحدي پایین‌تر از میانگین۱۰۲۸۵۹۶
میانگین۱۱۱۹۸۱۰۸
تاحدي بالاتر از میانگین۱۲۰۱۱۰۱۲۰
کاملا بالاي میانگین۱۲۹۱۲۳۱۳۱

باتوجه به نمره کسب شده در بالا هشت نوع عشق زیر می‌تواند بدست آید:
فقدان عشق: در این رابطه هیچ یک از عناصر عشق حضور ندارند. این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادي داریم. اگر احساستان در مورد شریک زندگی‌تان از این نوع باشد می‌توان گفت که رابطه‌تان در معرض خطر است.
همدلی: این احساس زمانی دست می‌دهد که هوس و تعهد به مقدار کم حضور داشته باشد یا احتمالا حضور نداشته باشد اما صمیمیت در حد بالایی باشد . این احساسات را معمولا در مورد دوستان بسیار صمیمی داریم.
وسوسه یا شور و شوق: چیزي که ما را در جهت برقراري رابطه بر می‌انگیزد. شور و شوق از ویژگی‌هاي روابطی است که در آنها هوس شدید است اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی قرار دارند.
عشق خالی: این عشق زمانی احساس می‌شود که تعهد قوي باشد اما هوس و صمیمیت در سطح پایینی قرار گیرد یا اصلا وجود پیدا نکنند. این ویژگی اغلب در زوج‌هایی دیده می‌شود که مدت زیادي از ازدواج آنها می‌گذرد، به خاطر بچه ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و می‌خواهند رابطه را حتی اگر از نظر روانی و جسمی یکدیگر را ارضا نکنند، نگه دارند.
عشق رمانتیک: این عشق در بین زوج‌هایی مشاهده می‌شود که رابطه آنها تا اندازه‌اي تازه است. هوس و صمیمیت شدید است اما زوج‌ها به اندازه کافی زندگی مشترك یا تجربه‌هاي مشترك ندارند تا متقابلا احساس تعهد کنند.
عشق عاطفی: در این عشق، صمیمیت و تعهد شدید اما هوس ضعیف است. عشق عاطفی در بین زوج‌هایی دیده می‌شود که به مدت تقریباً طولانی باهم هستند و از یکدیگر رضایت دارند، اما جاذبه جنسی آنها از بین رفته است.
عشق ساده لوحانه: در این عشق هوس و تعهد بالاست، اما صمیمیت ضعیف است. عشق ساده لوحانه در زوج‌هایی دیده می‌شود که یک عنصر مشترك قوي دارند و به همین دلیل تصمیم می‌گیرند ازدواج کنند، حتی اگر یکدیگر را اصلا نشناسند. آنها پس از آنکه نسبت به هم متعهد می‌شوند، احساس صمیمیت می‌کنند. گاهی هم احساس می‌کنند یکدیگر را دوست ندارند.
عشق آرمانی: این عشق کامل سه عنصر را به طور سخاوتمندانه در خود جاي می‌دهد. عشقی که همه ما آن را در خواب می‌بینیم. همانطور که استرنبرگ می‌گوید رسیدن به این مرحله خیلی آسان‌تر از نگه داشتن آن است.

در همین زمینه دوره شکوفایی به همراه ۱۰ جلسه مشاوره به شما بسیار کمک خواهد کرد:

دوره ۸۰ ساعته شکوفایی
دوره هشتاد ساعته غیرحضوری در ۸ ترم | شکوفایی
این دوره مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر و بر اساس آموزه‌های رئیس سابق انجمن روانشناسی آمریکا و پدر روانشناسی مثبت‌نگر (دکتر مارتین سلیگمن) می‌باشد و اکثر درس‌های آن توسط پژوهش‌های فرا تحلیل و دانشگاهی به اثبات رسیده است.

در صورتی که امکان شرکت در دوره را ندارید کتاب‌ زیر را بخوانید :

کتاب عمل عاشقانه
کتاب عمل عاشقانه
کتاب عمل عاشقانه اثر دکتر راس هریس بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) نوشته شده است با خواندن این کتاب شما چگونگی استفاده از این رویکرد را برای ساخت، پیشرفت و بهبود در روابط فرا میگیرید.

پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ

در نظریه استرنبرگ ، از مفهوم عشق تحت عنوان مثلث عشق یاد شده است که از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • صمیمیت: شامل احساس نزدیک، اتصال و پیوند است.

  • اشتیاق و هیجان وافر: مربوط به احساسات و تمایلاتی است که به جذابیت جسمی، عاشقانه و موارد جنسی منجر می‌گردد.

  • تعهد: مربوط به احساساتی است که باعث می‌شود فرد در کنار شریک خود بماند و باهم به سمت اهداف مشترک حرکت کنند.

استرنبرگ معتقد بود هر فرد تحت تاثیر اتفاقاتی در زندگی خود قرار دارد که ممکن است عقاید فرد را نسبت به عشق تعیین کنند. این نوع عشق منجر به تمایل به انواع خاصی از عشق نسبت به دیگر افراد می‌گردد. تست مثلث عشق استرنبرگ توسط رابرت استرنبرگ تهیه و طراحی شده است. این مقیاس در مطالعات زیادی برای سنجش میزان عشق و ارتباط آن با سایر جنبه‌های سلامت روان مورد استفاده قرار گرفته است. می توان گفت پرسشنامه عشق استرنبرگ و مدل وی اولین نظریه یکپارچه و جامع علمی به شمار می‌آید که به طور تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. اگر تمایل دارید میزان عشق خود را با توجه به نظریه استرنبرگ بررسی کنید پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ را که شامل ۴۵ سوال میباشد انجام دهید.

در صورت تمایل برای تحلیل نتیجه تست خود و رزرو جلسه مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا مشاوران بارسا با شما تماس بگیرند.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.