همایش ها

همایش های تحصیلی علی میرصادقی

موسسه برگزاری همایش ها و جشنواره های بارسا به عنوان بزرگ ترین برگزار کننده همایش تحصیلی کشور تا به حال دست به برگزاری نزدیک به 300 همایش تحصیلی در سراسر کشور زده است. علی میرصادقی به عنوان بهترین مشاور ایران در سال 2015 از نگاه مجله Corporate Vision در همایش های تحصیلی درباره مهم ترین مسائل تاثیرگذار در روند درس خواندن شما صحبت می کند.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.