قوانین و شرایط خرید از سایت

کاربر اظهار می‌دارد که این قرارداد را خوانده و فهمیده است و موافقت می‌نماید که مفاد و شروط آن برای او لازم‌الاجرا است. همچنین کاربر موافقت می‌نماید که این قرارداد تنها توافقنامه کامل میان بارسا و کاربر است و هر توافق کتبی یا شفاهی دیگری سابق بر آن‌که در رابطه با خدمات موسسه است، ملغی است.
این پیام به منزله قرارداد بین کاربر سایت و موسسه بارسا می باشد با توجه به اینکه برای ثبت نام جزو نفراتی هستید که از تخفیف استفاده می کنید در صورت انصراف پس از ثبت نام در دوره، هیچ وجهی تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد. همچنین در صورت تغییر تاریخ دوره های حضوری، ثبت نام کنندگان ملزم به شرکت در تاریخ اعلامی جدید در دوره هستند و در صورت عدم شرکت در تاریخ جدید، هیچ وجهی تحت هیچ شرایطی به شرکت کنندگان مسترد نمی گردد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.