با توجه به روابط خوب و گسترده موسسه‌ی آموزشی_انشتاراتی بارسا با نزدیک به صدهزار دانشجو و فارغ‌التحصیل و همچنین ارتباطات عالی و گسترده با دانشگاه‌‌های برتر کشور مانند: دانشگاه شهیدبهشتی، شریف، فردوسی مشهد و ...  در چند مرحله می‌توانیم به بهتر شدن استخدام‌های شما یاری برسانیم.

تبلیغات

مصاحبه‌های غربالگری(انبوه)

مصاحبه‌ی دقیق و گرفتن تستهای شخصیت‌شناسی

نوشتن سناریوهای‌ «دست‌انداز»

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.