فروشگاه بارسا

آخرین کتاب ها

کتاب سیزده

کتاب سیزده

کتاب سی روز تا پیروزی

سریال سی روز تا پیروزی

کتاب درس نخون

کتاب درس نخون علی میرصادقی از انتشارات بارسا

کتاب نفروشنده به فروشنده

نفروشنده به فروشنده

چطور جهنمی از پول بسازید و باز در بهشت بمانید

چطور جهنمی از پول بسازیم و باز در بهشت بمانیم

کتاب دانۀ خدا

دانه خدا

کتاب کلید

کلید

کتاب نقطه سرخط

نقطه سر خط

کتاب برنامه‌ریزی با دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته

کتاب چرا نمیذاری بچه ات درس بخونه

چرا نمیذاری بچه ات درس بخونه

کتاب قدرت تمرکز

قدرت تمرکز

کتاب تریلیاردر

تریلیاردر

کتاب قله هشتم

قله هشتم

کتاب سیزده عربی

کتاب سیزده

کتاب سیزده انگلیسی

کتاب سیزده

سررسید 99 بارسا

تقویم 99

آخرین دوره‌های در حال برگزاری

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط VVIP)

همایش یک روزه اکسیژن بلیط vvip
22,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/25
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن ( بلیط VIP )

همایش یک روزه اکسیژن بلیط vip
13,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/25
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط معمولی)

همایش یک روزه اکسیژن بلیط معمولی
8,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/25
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط معمولی)

همایش اکسیژن بلیط معمولی
25,000,000 ریال
17,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن ( بلیط VIP )

همایش اکسیژن بلیط vip
40,000,000 ریال
27,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط VVIP)

همایش اکسیژن بلیط vvip
60,000,000 ریال
44,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

آخرین همایش ها

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط VVIP)

همایش یک روزه اکسیژن بلیط vvip
22,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/25
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن ( بلیط VIP )

همایش یک روزه اکسیژن بلیط vip
13,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/25
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط معمولی)

همایش یک روزه اکسیژن بلیط معمولی
8,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/25
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط معمولی)

همایش اکسیژن بلیط معمولی
25,000,000 ریال
17,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن ( بلیط VIP )

همایش اکسیژن بلیط vip
40,000,000 ریال
27,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط VVIP)

همایش اکسیژن بلیط vvip
60,000,000 ریال
44,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره کارگاهی روابط مثبت (برای دو نفر) - تخفیف ویژه

کارگاه روابط مثبت
40,000,000 ریال
35,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/08/22 - 1399/08/22
زمان برگزاری :
08:00 - 19:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره کارگاهی روابط مثبت

دوره روابط مثبت علی میرصادقی
20,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/08/22 - 1399/08/22
زمان برگزاری :
08:00 - 19:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه حضوری کشف نقاط قوت

کارگاه کشف نقاط قوت
20,000,000 ریال
13,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/07/10 - 1399/07/10
زمان برگزاری :
08:00 - 19:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره آنلاین رشد پس از سانحه (تبدیل آسیب به رشد)

کارگاه رشد پس از سانحه
3,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/06/25 - 1399/06/25
زمان برگزاری :
14:00 - 16:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه حضوری یک روزه خودبرندی

کارگاه خودبرندی
22,000,000 ریال
18,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/06/20 - 1399/06/20
زمان برگزاری :
09:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه آنلاین دو روزه مثبت گرایی و ۱۰ روز مدیتیشن ( برای عموم )

کارگاه مثبت گرایی
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/01 - 1399/03/02
زمان برگزاری :
13:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره ۲ روز مثبت گرایی + ۱۰ روز مدیتیشن + ۲ روز زندگی موثر

کارگاه زندگی موثر و مثبت گرایی
31,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/01 - 1399/03/23
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه آنلاین دو روزه مثبت گرایی و 10 روز مدیتیشن (مخصوص اسطوره ها)

مثبت گرایی
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/01 - 1399/03/02
زمان برگزاری :
13:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه آنلاین خودشکوفایی

خودشکوفایی
10,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/02/18 - 1399/02/19
زمان برگزاری :
13:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره‌ی سه روزه همایش اکسیژن و کارگاه زندگی موثر

دوره ی سه روزه‌ی اکسیژن و کارگاه زندگی موثر
18,600,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/09
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

اثر طرحواره بر فرزندپروری

اثر طرحواره بر فرزندپروری
3,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/25 - 1398/11/25
زمان برگزاری :
10:00 - 14:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر

کارگاه زندگی موثر
17,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/22 - 1399/03/23
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن نوجوان

همایش اکسیژن نوجوان

معارفه دوره 10 ماهه اسطوره های زندگی و سازمان

لیدرشیپ اسطوره های زندگی و سازمان
500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/19 - 1398/12/19
زمان برگزاری :
18:00 - 21:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.