فروشگاه بارسا

آخرین کتاب ها

کتاب سیزده

کتاب سیزده

فصل دوم کتاب سی روز تا پیروزی

فصل دوم کتاب سی روز تا پیروزی

کتاب سی روز تا پیروزی

سریال سی روز تا پیروزی

کتاب نفروشنده به فروشنده

نفروشنده به فروشنده

چطور جهنمی از پول بسازید و باز در بهشت بمانید

چطور جهنمی از پول بسازیم و باز در بهشت بمانیم

کتاب دانۀ خدا

دانه خدا

کتاب نقطه سرخط

نقطه سر خط

کتاب برنامه‌ریزی با دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته

کتاب چرا نمیذاری بچه ات درس بخونه

چرا نمیذاری بچه ات درس بخونه

کتاب قدرت تمرکز

قدرت تمرکز

کتاب قله هشتم

قله هشتم

کتاب سیزده انگلیسی

کتاب سیزده

کتاب سیزده عربی

کتاب سیزده

کتاب درس نخون

کتاب درس نخون علی میرصادقی از انتشارات بارسا

کتاب تریلیاردر

تریلیاردر

آخرین دوره‌های در حال برگزاری

کارگاه دو روزه اصول و فنون مذاکره

کارگاه اصول و فنون مذاکره
55,000,000 ریال
45,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/09/04 - 1400/09/05
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه حضوری معنا

کارگاه حضوری معنا
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/20 - 1400/08/20
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن - بلیط gold (ردیف ۱تا۵)

بلیط همایش اکسیژن
40,000,000 ریال
23,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/27 - 1400/08/27
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن - بلیط silver (ردیف ۶تا۱۶)

بلیط همایش اکسیژن
30,000,000 ریال
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/27 - 1400/08/27
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه خودبرندی

کارگاه خودبرندی
55,000,000 ریال
45,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/10/23 - 1400/10/24
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن - بلیط platinum (ردیف ۱۷تا۲۵)

بلیط همایش اکسیژن
20,000,000 ریال
8,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/27 - 1400/08/27
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر - بلیط VIP

کارگاه دو روزه زندگی موثر
60,000,000 ریال
45,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/04/03 - 1400/04/04
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
دکتر علی میر صادقی

کارگاه عزت نفس با متد روانشناسی اکت

عدم موجودی کارگاه عزت نفس با متد اکت
30,000,000 ریال
16,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/03/06 - 1400/03/06
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر

زندگی موثر
40,000,000 ریال
32,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/04/03 - 1400/04/04
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

آخرین همایش ها

کارگاه دو روزه اصول و فنون مذاکره

کارگاه اصول و فنون مذاکره
55,000,000 ریال
45,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/09/04 - 1400/09/05
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه حضوری معنا

کارگاه حضوری معنا
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/20 - 1400/08/20
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن - بلیط gold (ردیف ۱تا۵)

بلیط همایش اکسیژن
40,000,000 ریال
23,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/27 - 1400/08/27
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن - بلیط silver (ردیف ۶تا۱۶)

بلیط همایش اکسیژن
30,000,000 ریال
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/27 - 1400/08/27
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه خودبرندی

کارگاه خودبرندی
55,000,000 ریال
45,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/10/23 - 1400/10/24
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن - بلیط platinum (ردیف ۱۷تا۲۵)

بلیط همایش اکسیژن
20,000,000 ریال
8,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/08/27 - 1400/08/27
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر - بلیط VIP

کارگاه دو روزه زندگی موثر
60,000,000 ریال
45,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/04/03 - 1400/04/04
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
دکتر علی میر صادقی

کارگاه عزت نفس با متد روانشناسی اکت

عدم موجودی کارگاه عزت نفس با متد اکت
30,000,000 ریال
16,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/03/06 - 1400/03/06
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه روانشناسی انگیزشی اکسیژن

همایش اکسیژن هفت اسفند
20,000,000 ریال
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/12/07 - 1399/12/07
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش یک روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط VVIP)

همایش اکسیژن بلیط
45,000,000 ریال
30,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/12/07 - 1399/12/07
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط معمولی)

 همایش اکسیژن
25,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن ( بلیط VIP )

 همایش اکسیژن
40,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش دو روزه‌ی روانشناسی انگیزشی اکسیژن (بلیط VVIP)

 همایش اکسیژن
60,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/10/25 - 1399/10/26
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر

زندگی موثر
40,000,000 ریال
32,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1400/04/03 - 1400/04/04
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.