کتاب دانۀ خدا

کتاب دانۀ خدا، یک کتاب تبدیل و تغییر، با پیام انگیزشی وروحانی است که ما را مساعدت می کند تا راه های شادی و تحقق رویاهایمان را پیدا کنیم.
این کتاب، چیزی بیشتر از یک داستان درباره دوستی و ایمان است. در واقع این کتاب یک رویارویی با معنویت حقیقی است، که در ضمیر ناخودآگاه هریک از ما وجود دارد؛ اما معملا در زیر غبارهای زندگی دفن شده است و مسئولیت های زندگی آن را پوشانده و قلب های ما را از مسیر هستی گمراه کرده اند.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.