کتاب قدرت تمرکز

به نظر می‌آید که زندگی بیش از حد شتاب گرفته است . درست مثل چرخ یک آسیاب که یک لحظه هم از حرکت باز نمی‌ایستد

برای رهایی از این فشار‌ها و همچنین از دست ندادن کارایی و حفظ یک زندگی خانوادگی شاد و سالم نیاز به استفاده از روش‌هایی است که قدرت تمرکز انسان را حفظ و تقویت کرده و سرعت رسیدن به اهداف مطلوب را افزایش می‌دهد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.