کتاب تریلیاردر

کتاب تریلیاردر اثر نیک هالیک، درباره شناسایی نفس، جستجوی هویت، مأموریت در زندگی و بصیرتی است که باور‌ها را در شما تقویت می‌کند.

در عصری که اتفاق‌های مختلف برای پرت کردن حواس ما با هم رقابت می‌کنند، کافیست با خواندن کتاب تیلیاردر (The thrillionaire) تعهد خود را به برداشتن گام‌های انقلابی و دور شدن از ازدحام نشان دهید. مهم نیست در چه جایگاه اجتماعی قرار دارید، آن‌هایی که در زندگی به قله موفقیت رسیده‌اند، در پر قو بزرگ نشده‌اند.

«تیلیاردر» با احساسات و عواطف درونی شما ارتباط برقرار می‌کند و آتش روح‌تان را شعله‌ور نگه می‌دارد. به زندگی‌ معنا می‌دهد. راهنمای کلید موفقیت ذهنی و مالی است. اکنون که از این اصل قدرت آگاه هستید، راهکارهای برخورداری از آینده‌ای روشن در این اصل نهفته و همچنین مسیری است به سمت بزرگی، و فرمولی است برای دست‌یابی به نهایت توان. با توجه ویژه به این اصل می‌توان مکاتب ذهنی را آگاهانه شکل داد و آن‌ها را با انسجام به سمت بزرگی بی‌نهایت سوق داد.

نیک هالیک (Nik Halik) در کتاب تریلیاردر آورده است: در آخر فقط به یک چیز می‌رسیم: این که نمی‌توان از باد فرار کرد. باید با واقعیت رو‌به‌رو شد و به دنیا پشت نکرد. طناب‌های مهاری که باورهایتان را محدود می‌کند و شما را از موفقیت دور نگه می‌دارد را باز کنید. بادبان‌ها را بکشید و با شتاب برانید. سفر تکامل را آغاز کنید. من در طرف دیگر منتظر دیدن شما هستم.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.