کتاب واقعیت درمانی

کتاب واقعیت درمانی:

به عقیده ی گلسر، جنبه ی اجتماعی اختلال‌های روانشناسانه به خاطر تعجیل در گذاشتن نام و برچسبِ «مریض» یا «بیمار روانی» بر افراد، بیش از اندازه مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که آن اختلال ممکن است به روش‌های بسیار ساده تری مورد درمان قرار گیرد. دکتر گلسر در کتاب واقعیت درمانی تلاش می‌کند تا میان مراجعه کننده و رفتار آن شخص، تمایز قائل شود.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.