کارگاه آنلاین دو روزه مثبت گرایی و ۱۰ روز مدیتیشن ( برای عموم )

کارگاه مثبت گرایی
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/01 - 1399/03/02
زمان برگزاری :
13:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره ۲ روز مثبت گرایی + ۱۰ روز مدیتیشن + ۲ روز زندگی موثر

کارگاه زندگی موثر و مثبت گرایی
31,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/01 - 1399/03/23
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه آنلاین دو روزه مثبت گرایی و 10 روز مدیتیشن (مخصوص اسطوره ها)

مثبت گرایی
15,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/01 - 1399/03/02
زمان برگزاری :
13:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه آنلاین خودشکوفایی

خودشکوفایی
10,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/02/18 - 1399/02/19
زمان برگزاری :
13:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

دوره‌ی سه روزه همایش اکسیژن و کارگاه زندگی موثر

دوره ی سه روزه‌ی اکسیژن و کارگاه زندگی موثر
18,600,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/09
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

اثر طرحواره بر فرزندپروری

اثر طرحواره بر فرزندپروری
3,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/25 - 1398/11/25
زمان برگزاری :
10:00 - 14:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن (بلیط عادی)

همایش اکسیژن
11,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/01
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن ( بلیط ویژه )

همایش اکسیژن
22,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/01
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن (بالکن)

همایش اکسیژن
8,800,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/01
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه روانشناسی فروش

کارگاه روانشناسی فروش
11,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/18 - 1398/11/18
زمان برگزاری :
08:30 - 18:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر

کارگاه زندگی موثر
17,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1399/03/22 - 1399/03/23
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن نوجوان

همایش اکسیژن نوجوان

معارفه دوره 10 ماهه اسطوره های زندگی و سازمان

لیدرشیپ اسطوره های زندگی و سازمان
500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/19 - 1398/12/19
زمان برگزاری :
18:00 - 21:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.