رشته روانشناسی | گرایش ها و بازار کار

رشته روانشناسی

تا 80 سال پیش رشته روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می دانستند که رویدادهای درونی، ذهنی و مغزی مثل تصورات، خاطرات، رفتار و احساسات را مطالعه می کند. طبق این تعریف، روانشناسی شاخه ای از ذهنی ترین بخش دانش انسان، یعنی فلسفه بود. رواشناسی شاخه ای از علوم زیستی است که هم به مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده می پردازد و هم به فهم و درک فرآیندهای ذهنی که مستقیما قابل مشاهده نبوده و براساس داده های رفتاری و عصب زیست شناختی قابل استنباط است. امروزه روانشناسی گرایش های مختلفی دارد که هریک از این شاخه ها به بررسی بخش هایی از این علم می پردازد. در این مقاله به معرفی رشته روانشناسی و گرایش ها و بازار کار این رشته می پردازیم. تا پایان با ما همراه باشید.


مشاوره تحصیلی خصوصی

اگه دوست داری سال بعد اسم تو جزء این رتبه های برتر کنکور باشه، عدد 66 رو به 3000909030 بفرست!!

معرفی رشته روانشناسی

تعریف رشته روانشناسی: یکی از دغدغه های اساسی دانش آموزان در سال منتهی به کنکور مسئله آشنایی با رشته های دانشگاهی و انتخاب رشته است. در این مقاله سعی کرده ایم به معرفی جامع رشته روانشناسی بپردازیم. رشته روانشناسی ( به انگلیسی Psychology ) یک رشته کاربردی است که رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان را بر اساس یافته های علمی و تحقیقات مطالعه می کند. در واقع رفتار انسان مجموعه فعالیت ها و اعمالی است که می توان آن ها را مشاهده و اندازه گیری کرد. روانشناسی علمی است که به بررسی رفتار انسان ها در ارتباط با محیط اطراف خود و تفاوت رفتارها می‌ پردازد. هدف اصلی رشته روانشناسی بررسی وضعیت های انسان در مواجهه با موارد مختلفی است که در زندگی برای وی پیش می‌ آید.

مقاطع تحصیلی در رشته روانشناسی:

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش روانشناسی بالینی ، روانشناسی کودکان استثنایی ، روانشناسی صنعتی و روانشناسی عمومی و سازمانی است.

با سایر رشته های داننشگاهی انسانی آشنا شوید.

گرایش های رشته روانشناسی:

شاخه های رشته روانشناسی: روانشناسی یک رشته تقریبا جدید است که هنوز به تکامل کافی نرسیده است. انجمن روانشناسی آمریکا تا به حال 53 زمینه مختلف روانشناسی را معرفی کرده است. اما به علت تفاوت رفتارهای انسان ها و تنوع زمینه هایی که در حال حاضر به وجود آمده است، ممکن است این تعداد بیشتر نیز شود. به علت ارتباط رشته روانشناسی با موضوعاتی مثل  رشته زیست شناسی ، فلسفه، انسان شناسی و جامعه شناسی، رشته های جدید کاربردی این علم در حال شکل گیری است. گرایش هایی که تکامل بیشتری پیدا کرده اند در خیلی از مراکز آموزشی تدریس می شوند. گرایش های رشته روانشناسی شامل موارد زیر است:

معرفی رشته روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی:

روانشناسی صنعتی و سازمانی یافته‌ های‌ علم روانشناسی در تمام‌ محیط‌ های ‌کاری را شامل می شود. این گرایش رشته روانشناسی به بررسی چگونگی دستیابی ‌محیط‌ کاری به بالاترین بازدهی و همچنین تحلیل و بررسی ارتباط ‌بین‌ کارفرما و کارگر و تعیین ‌عواملی که ‌باعث‌ عدم ‌تفاهم ‌بین ‌کارفرما و کارگر می‌ شود پرداخته است.

بررسی رشته روانشناسی‌ عمومی:

گرایش روانشناسی عمومی به‌ مطالعه‌‌ کلیات مباحث ‌روانشناسی ‌می‌ پردازد و دروس ‌تخصصی این ‌گرایش ‌شامل طرح‌ ها و ‌پژوهش‌ های ‌آزمایشگاهی‌، مقدمات ‌نوروبسیکولوژی‌، ارزشیابی ‌شخصیت‌، روانشناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، روانشناسی ‌هوش‌ و سنجش ‌آن‌، تفکر و زبان‌، روانشناسی ‌پویایی‌ گروه‌، روانشناسی ‌کودکان ‌استثنایی‌، سمینار در مسائل ‌روانشناسی عمومی‌، اختلالات ‌یادگیری‌، روانشناسی جنایی‌ و پژوهش‌ های‌ عملی ‌در روانشناسی ‌عمومی می باشد.

بررسی رشته روانشناسی بالینی

گرایش روانشناسی بالینی نیز یکی از گرایش های رشته روانشناسی است که به درک پیش بینی و درمان ناهنجاری ها، ناتوانی ها و آشفتگی های هیجانی زیست شناختی و روان شناختی اجتماعی و فردی افراد کمک می کند و در مقیاس وسیع تر جمعیت های مورد مطالعه را بررسی می کند. گرایش روانشناسی بالینی نقش های شش گانه ای دارد که برای مثال می‌ توان به مداخله و درمان، مشاوره، پژوهش، مدیریت و غیره در راستای درمان و تشخیص بیماری ها و پژوهش در مورد آن ها اشاره کرد.

رشته رواشناسی کودکان استثنایی:

یکی از شاخه هایی که علم روانشناسی در آن فعالیت می کند، روانشناسی کودکان استثنایی است که به تعریف مسائل مربوط به کودکان استثنایی که می توانند کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان بسیار تیزهوش و یا حتی کودکان کم بینا و نابینا باشند و کسانی که دارای ناتوانی های جسمی و حرکتی و ذهنی هستند می پردازد. دروس ‌تخصصی ‌گرایش‌ رو‌انشناسی کودکان ‌استثنایی‌ شامل: روان شناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، نظریه ها و کاربرد آزمون های‌ شناختی‌، روانشناسی‌ کودکان ‌تیزهوش ‌و روش های‌ آموزش ‌آن ها، روانشناسی‌ کودکان ‌عقب مانده‌ و روش های ‌آموزش ‌آن ها، اختلالات‌ تکلم‌ و گفتار درمانی‌، روان شناسی‌ ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌ناشنوا، روان شناسی‌ ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌نابینا، متون‌ روان شناسی‌ ‌کودکان ‌استثنایی ‌به‌ زبان های ‌خارجی‌، بهداشت‌ روانی‌ کودکان ‌استثنایی ‌و خانواده‌، زمینه ‌پیشگیری ‌از تولد کودکان ‌عقب ‌افتاده‌، روانشناسی‌ کودکان ‌ناسازگار، روش های‌ تغییر و اصلاح‌ رفتار کودکان‌، سمینار مسائل ‌کودکان ‌استثنایی ‌در جهان ‌و ایران‌، پژوهش های ‌عملی ‌در روانشناسی‌ ‌و آموزش‌ کودکان‌ استثنایی‌.

واحدهای درسی رشته روانشناسی

تعداد کل واحدهای درسی دو‌ره کارشناسی روانشناسی 144 واحد به‌ شرح زیر است:

دروس عمومی : 23 واحد

دروس پایه و اصلی گرایش های عمومی - استشنایی : 71 واحد

دروس پایه و اصلی گرایش بالینی : 98 واحد

دروس اختصاصی گرایش های عمومی - استثنایی : 40 واحد

دروس اختصاص گرایش بالینی : 13 واحد

دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها : 10 واحد

لازم به ذکر است که مجموع دروس هر یک از گرایش های عمومی و استثنایی و هم چنین گرایش بالینی 144 واحد می باشد.

فرصت های شغلی رشته روانشناسی

مشاوره شغلی: دانشجویان روان شناسی که به این شغل روی می آورند، با ارزیابی شخصیت، تعیین علاقه مندی ها و سایر معیارهای ارزیابی، در انتخاب شغل به افراد کمک می کنند.

روانشناس مدرسه: دانشجویی که به عنوان روانشناس مدرسه فعالیت می کند وظیفه پرداختن به مشکلات هیجانی تحصیلی و اجتماعی کودکان نوجوانان را بر عهده دارد.

مشاور: مشاوران در مسائل مختلفی مانند ازدواج، مسائل خانوادگی، هیجانی و تحصیلی و... به کمک مردم می شتابند.

مشاور ژنتیکی: یکی دیگر از فرصت های شغلی رشته روانشناسی مشاوره ژنتیک است. مشاوران ژنتیکی غالباً به صورت گروهی با پزشکان، پرستاران و متخصصان ژنتیک کار می کنند و خانواده هایی که دارای عضوی با اختلال ژنتیکی هستند یا در خطر انتقال یک اختلال ارثی قرار دارند را راهنمایی و کمک می کنند.

روانشناس قانونی: این دسته از روانشناسان در امور قانونی مانند تشخیص علل قتل و سایر امور جنایی و حقوقی فعالیت دارند که امروزه یکی دیگر از زمینه های شغلی روانشناسی را تشکیل می دهد.

روانشناس ورزش: این گروه از روانشناسان بر جنبه های شناختی ورزش و ورزشکاران و معضلات پیش روی آن ها مانند نحوه عملکرد و آسیب ها فعالیت دارند.

روانشناس بالینی: تشخیص و درمان بیماران دارای اختلالات روانی از وظایف روانشناسان بالینی است.

آموزگار آموزش های خاص: این دسته از آموزگاران جهت آموزش و کار با کودکان استثنایی و دارای محدودیت تربیت می شوند.

از جمله مواردی که دانشجویان روانشناسی برای موفقیت و ورود به بازار کار روانشناسی باید داشته باشند، توانایی و مهارت کافی برای تصمیم گیری و حل مسائل مختلف، شناخت علاقه و تمایلات انسان ها و روحیه کمک به مردم و حل مشکلات آن ها می باشد.

ضرایب دروس قبولی در رشته روانشناسی

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک به صورت زیر می باشد

ریاضیات 4 | 
فیزیک 3 | 
شیمی 2

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به صورت زیر می باشد

ریاضی 2 | 
زیست شناسی 4 | 
فیزیک 2 | 
شیمی 3

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی به صورت زیر می باشد

ریاضیات 3 | اقتصاد 2 | ادبیات اختصاصی 2 | عربی اختصاصی 1 | تاریخ و جغرافیا 1 | علوم اجتماعی 3 | منطق و فلسفه 2 | روانشناسی 3

سایت Simply Psychology توضیحات خوب و مناسبی درباره رشته روانشناسی به انگلیسی ارائه کرده است. اگر سطح زبان انگلیسی شما خوب است پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر درباره روانشناسی مقاله روانشناسی چیست را از این منبع مطالعه کنید.


برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید
یا عدد 
۶۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظرات کاربران
مهسا

سلام روزتون بخیر
من سال اخر کارشناسی روانشناسی هستم ،میخاستم ببینم اگه ارشدم و تغییر گرایش بدم و برم حقوق بخونم بعدش درچه مراکزی جز دادگستری میتونم فعالیت کنم ؟و ایا تصمیم درستی هست یا اول این رشته مو تموم کنم و بعد اون رو شروع کنم؟

5 1

مدیر سيستم

سلام مهسا جان
این رو در نظر بگیر که اگه قصد تغییر رشته به کارشناسی ارشد حقوق رو داری، صرف داشتن مدرک ارشد و حتی دکتری در رشته حقوق، بدون اینکه مدرک کارشناسی شما حقوق باشه، برای شرکت در کنکور وکالت و قضاوت کافی نیست و باید حتما مدرک کارشناسی شما حقوق و یا فقه و مبانی حقوق یا مدرک حوزوی معادل لیسانس باشه.
حوزه های فعالیت شامل دفتر اسناد رسمی، وکالت، مشاور حقوقی و قضاوت هست.
برات آرزوی موفقیت داریم

2 0

فاطمه

سلام ممنون از مقالات خوبتون
سوالم راجب اینه که روانشناسی از طریق رشته انسانی
باید چه رتبه ای بیاری تا بتونی دانشگاه تهران،بهشتی یا طباطبایی بیاری؟!
ممنون

2 1

مدیر سيستم

سلام فاطمه جان
سوالت بستگی به منطقه داره. قبولی های رشته روانشناسی در منطقه ۲ اینطور بوده:
تهران: ۱۸۴
شهید بهشتی: ۸۸
علامه طباطبایی: ۱۶۱
برات آرزوی موفقیت داریم

1 0

حسین

سلام واقعا مطالبتون مفید بود اما من یه سوال داشتم و اینکه آیا با مدرک لیسانس روانشناسی میشه دفتر مشاوره باز کرد؟ و این که چطوری میتونیم یه مرکز مشاوره باز کنیم ؟ لازمش چیه.؟

2 0

مدیر سيستم

سلام حسین جان
تاسیس مراکز روانشناسی و مشاوره دارای شرایطیه که اصلی ترین و ابتدایی ترین اون ها عضویت حداقل یک ساله متقاضیان در سازمان نظام روانشناسی هست. علاوه بر این، یکی از شرایط الزامی عضویت در نظام روانشناسی داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی و یا مشاوره است.
برات آرزوی موفقیت داریم

1 1

مهدی

سلام با رشته انسانی میشه دکتر مغز و اعصاب شد
و اینکه برای دکتر مغز و اعصاب شدن چند سال در دانشگاه به صورت عملی و نظرعی باید درس بخوانیم

3 1

مدیر سيستم

سلام مهدی جان
خیر؛ با رشته تجربی می تونی متخصص مغز و اعصاب بشی و باید ۱۲-۱۵ سال درس بخونی و طرح تعهد خودت رو بگذرونی.
برات آرزوی موفقیت داریم

1 0

هدیه

سلام رشته روانشناسی رو بدون کنکور و باشرط معدل میشه رفت؟

2 0

مدیر سيستم

سلام هدیه جان
بله؛ در یک سری از دانشگاه ها امکانش هست.
موفق باشی

0 0

هستی

سلام من لیسانس حسابداری دارم ودوباره میخواهم روانشناسی درمقطع کارشناسی بخونم اول اینکه برای کنکوربایددروس نظری روبخونم وکنکوربدم یادروس حسابداری روواینکه علاقه دارم که مرکزمشاوره بزنم بایدروانشناسی گرایش بالینی بخونم واین که بازارکارش چطوره ممنون ازراهنماییتون

1 0

مدیر سيستم

سلام هستی جان
برای رشته روانشناسی ابتدا باید راه ورود به دانشگاه رو بررسی‌ کنی. اگه قصد داشته باشی با کنکور انسانی رشته روانشناسی رو بخونی، پس مطالعه دروس نظری انسانی براش لازمه. اما اگه بخوای از راه کنکور صرفا بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنی، نمرات دیپلم شما مهمه و لازم به شرکت در کنکور مجدد نیست.
برات آرزوی موفقیت داریم

1 0

مدیر سيستم

سلام هستی جان
برای رشته روانشناسی ابتدا باید راه ورود به دانشگاه رو بررسی‌ کنی. اگه قصد داشته باشی با کنکور انسانی رشته روانشناسی رو بخونی، پس مطالعه دروس نظری انسانی براش لازمه. اما اگه بخوای از راه کنکور صرفا بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنی، نمرات دیپلم شما مهمه و لازم به شرکت در کنکور مجدد نیست.
برات آرزوی موفقیت داریم

0 0

سوگند

سلام خوب هستین؟
امیدوارم نظرمو ببینید و ممنون میشم جواب بدین♥
من رشتم تجربی بوده
دانشجو مهندسی صنایع هستم.دانشگاه غیر انتفاعی
تا ترم 4 خوندم و الان دو ترمه که انتخاب واحد نکردم و ادامه ندادم کلا(به اجبار و صرفا واسه اینکه پشت کنکور نمونم رفتم)
قصد دارم از سال آینده رشته روانشناسی بخونم (بالینی،با مطالعه مقالتون و با توجه به روحیات و علاقم الان نظرم رو روانشناس قانونیه نمیدونم از طریق رشته روانشناسی بالینی بتونم برم سمتش یا نه)
با توجه به عوض شدن کتابا احتمالا نمیتونم دیگه کنکور بدم،به نظرتون بهترین روش برای تغییر رشته چیه؟از طریق دانشگاه و تغییر رشته اقدام کنم؟کنکور بدم؟یا همینطوری برم ثبت نام کنم؟ -_-

1 0

مدير سيستم

سلام سوگند جان
تغییر رشته یا از راه کنکور دوباره امکان پذیر هست و اگه این راه رو انتخاب نکنی، می تونی رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی رو انتخاب و ثبت نام کنی.
هر سال دفترچه این دانشگاه ها در سایت سازمان سنجش منتشر میشه.
برات آرزوی موفقیت داریم

1 0

مائده

سلام
بهترین رشته (ریاضی.تجربی.انسانی)برای روانشناسی چیست ؟
و ای کاش در مورد روانشناسی سایبورگ هم توضیح بدید
خیلی ممنون از توضیحات کامل

2 2

مدير سيستم

سلام مائده عزیز
حتما سعی می کنیم این موررد رو هم به مقالاتمون اضافه کنیم؛ ممنون از پیشنهاد خوبت.
من آخرین رتبه های قبولی از هر ۳ رشته رو بر اساس کنکور ۹۸ برات میگم (همه رتبه ها برای دانشگاه علامه طباطبایی و برای منطقه ۱ هستند):
رشته ریاضی: ۲۸۷۳ / رشته تجربی: ۳۲۰۰ / رشته انسانی :۲۱۷
البته این نکته‌ رو هم باید در نظر بگیری که تو رشته تجربی به علت رقابت بالا، کسب این رتبه احتیاج به تلاش خیلی زیادی داره و فکر می کنم رشته ریاضی برات مناسب باشه. اما بهتره علایق و توانمندی های خودت رو هم در نظر بگیری.
برات آرزوی موفقیت داریم

2 1

گلی

سلام خدمت شما🌹ببخشید من هنرجو رشته کامپیوترم که امسال دیپلم کامپیوتر گرفتم آیا میتونم بدون کنکور برم دانشگاه آزاد و روانشناسی رو ادامه بدم؟؟؟
بنظرتون میشه؟؟؟

3 1

مدير سيستم

سلام گلی جان
باید کارت گروه انسانی رو تهیه کنی و بر اساس رشته و دانشگاه انتخاب بررسی کنی.
موفق باشی

0 0

سارا

ببخشید از انسانی راحت تر میشه روانشناسی قبول شد یا تجربی؟

1 0

مدير سيستم

سلام سارا جان
برای رشته تجربی تو سال ۹۸، آخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران رتبه ۳۰۴۶ بوده و برای رشته انسانی آخرین قبولی دانشگاه تهران رتبه ۲۱ بوده.
با این حال باز هم به شما بستگی داره که چه هدفی داره و دروس رشته انسانی رو بیشتر دوست داری یا تجربی.
برات آرزوی موفقیت داریم

2 0

Mobina

سلام خیلی ممنون از مطالب خوبتون
ببخشید..برای قبولی از رشته ریاضی در دانشگاه اصفهان(برای روانشناسی)چه رتبه ای تقریبا لازمه؟

3 0

مدير سيستم

سلام مبینا جان
طبق کنکور ۹۸ و برای ‌منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی ۲۵۶۶ بوده. البته آخرین رتبه های قبولی رشته ها رو تو قسمت انتخاب رشته و آخرین رتبه های قبولی کنکور به صورت کامل و دقیق برای هر ۳ منطقه بررسی کردیم.
براتون آرزوی موفقیت داریم

1 1

زهرا

سلام خسته نباشید ممنون از مطالب عالی و مفیدتون.دکتر شما واقعا عالی هستید.تقریبا با چه رتبه ای میشه روانشناسی ساری قبول شد؟؟

1 0

مدير سيستم

سلام زهرا جان
باعث افتخاره که مطالب براتون مفید بوده
آخرین قبولی در کنکور ۹۸ حدودا رتبه ۳۳۰۰ بوده.
براتون آرزوی موفقیت داریم

0 0

یاسمن نامداری

ممنون بابت مطالبتون واقعا مفید و کمکئ کننده هستند .ممنون میشم اگه بگین مشاور بازار کار خوبی داره یانه؟

2 0

مدير سيستم

سلام یاسمن جان
نظر لطف شماست
راجع به سوالتون، باید بهتون بگم که بازار کار هر رشته ای بسته به مهارت شما در اون رشته و علاقه تون به اون رشته هست.
امیدوارم موفق باشید

0 0

Arezoo Nodeh

سلام ممنون از مطالب مفیدتون
فقط به میزان درآمد و بازار کار که چقدر ظرفیت وجود داره و آیا ظرفیت این رشته تکمیل شده یا خیر ؟ نپرداختید

2 0

مدير سيستم

سلام آرزو جان
با تشکر از نظر خوبی که دادی
هرچند درآمد دقیق خیلی از رشته ها تو ایران مشخص نیست، اما سعی می کنیم تو آپدیت های مقالاتمون، این مورد رو هم به مقالات اضافه کنیم.
موفق باشید

2 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید


معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.