تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

تصور کنید سفری  پیش رو دارید و برای انتخاب وسیله، اولویت اول شما زمان است. در بین وسایل نقلیه، هواپیما کمترین زمان را برای رسیدن شما به مقصد داراست.

تیپ های شخصیتی آزمون MBTI نیز مانند وسایل سفر هستند و اگر به درستی به آن ها توجه کنید، شما را راحت تر وسریع تر به شکوفایی راهنمایی می کنند. اما فراموش نکنید که اتوبوس و قطار هم شما را به مقصد می رساند، اما دیرتر. 

در این آزمون برون گرایی (E) در مقابل درون گرایی (I) و افراد حسی (S) در مقابل افراد شهودی (N) ، همچنین افراد تفکری (T) در مقابل احساسی (F) و افراد قضاوتی (J) در مقابل ادراکی (P) قیاس شده اند.

تیپ های شخصیتی آزمون MBTI

ابتدا ویژگی های هر یک از ابعاد شخصیت ها را به اختصار توضیح می دهیم.

ویژگی های تیپ شخصیتی برونگرا (E) 

 • از اینکه با دیگران باشند انرژی می گیرند.

 • میخواهند کانون توجه باشند.

 • با صدای بلند فکر می کنند.

 • شناختن آن ها ساده است.

 • بیش از آنکه گوش دهند، حرف میزند.

 • با اشتیاق ارتباط برقرار می سازند.

 • به سرعت جواب می دهند.

 • به اشخاص دیگر توجه دارند.

 • به فعالیت های مختلفی علاقه مندند.

 • آشنایان فراوان دارند.

 • با اشخاص جدید به راحتی دوست می شوند.

 • مدام از خود می پرسند « چگونه می توانم در این موقعیت تاثیر بگذارم ؟ »

 • اگر نمی دانید که یک برونگرا چه می گوید، حتما گوش نداده اید. زیرا او به شما خواهد گفت به چه موضوعی فکر می کند.

 • برونگرا نظرات خود را بیرون بررسی می کند.

 • برونگرا سطح توجه دارد.

دوره آفلابن افزایش اعتماد به نفس نوجوانان

ویژگی های تیپ شخصیتی درونگرا (I) 

 • از اینکه با خود باشند انرژی می گیرند.

 • نمی خواهند کانون توجه باشند.

 • موضوعات را با ذهن خود ارزیابی می کنند.

 • شناخت آن ها مشکل است.

 • بیش از آنکه حرف بزنند، گوش می دهند.

 • اشتیاقشان را برای خود نگه می دارند.

 • ابتدا فکر کرده و بعد جواب می دهند.

 • از تنهایی لذت می برند.

 • می خواهند قبل از اینکه دنیا را تجربه کنند، آن را بشناسند.

 • با خود مشغله ذهنی فراوان دارند.

 • روابط اجتماعی را در سطح محدود دوست دارند.

 • محتاط و بسته عمل می کنند.

 • در پیدا کردن دوست و آشنا تدریجی عمل می کنند.

 • اگر نمی دانید یک درونگرا چه می گوید، سوال نکرده یا دنبال جواب نیامده اید.

 • درونگرا برای اینکه حرف بزند، ابتدا باید مکث کند. زیرا در سکوت فکر کردن را ترجیح می دهد.

 • درونگرا نظراتش را درون خودش پخته می کند.

با شخصیت درونگرا و برونگرا بیشتر آشنا شوید.

ویژگی های تیپ شخصیتی حسی (S) 

 • به آنچه مطمئن و منسجم است، اعتماد می کنند.

 • درصورتی از ایده های جدید استقبال میکنند که قابلیت اجرایی داشته باشد.

 • به واقع گرایی و عقل سلیم بها می دهند.

 • دوست دارند از مهارت های موجود استفاده کنند.

 • به عملی بودن پیشنهاد و جزییات آن توجه دارند.

 • اطلاعات را به شیوه قدم به قدم ارائه می دهند.

 • به زمان حاضر توجه دارند.

 • اطلاعات را از طریق حواس 5گانه جمع آوری می کنند.

 • برای آن ها آنچه قابل اندازه گیری است مهم است.

 • اکنون و حال برای آن ها مهم است.

 • به موقعیت و شرایط نگاه می کنند و می خواهند از آنچه در جریان است دقیقا آگاه باشند.

 • حقایق را می بینند وبه خاطر می سپارند.

 • یک فرد حسی، از روش عملی تری استفاده می کند و مسئله را عملی تر حل می کند. مثلا برای راه اندازی یک دستگاه، دفترچه اش رامی خواند.

دوره آفلاین مدیریت آزمون

با کلیک روی لینک زیر، می تونید تا با خیلی از رشته های دانشگاهی آشنا بشید...
معرفی رشته های دانشگاه های ایران

ویژگی های تیپ شخصیتی شهودی (N) 

 • به الهام و استباط توجه دارند.

 • برای نوآوری و تخیل بهای فراوانی قائل هستند.

 • دوست دارند مهارت های جدید را بیاموزند، ولی وقتی تسلط پیدا کرند کسل می شوند.

 • ازاستعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده می کنند.

 • به اطلاعات دقیق توجه ندارند.

 • به آینده توجه دارند.

 • به معانی روابط احتمالات مبنی بر حقایق، بیش از خود حقایق توجه دارند.

 • از حس ششم خود (شم)، بیش ازحواس5گانه استفاده می کنند.

 • فاصله بین سطور را می خوانند ودر همه چیزها معنا پیدا می کنند.

 • به تخیل و تصور بها می دهند و به الهام و حرف دلشان احترام می گذارند.

 • دوست دارند حوادث را پیش بینی کنند و به نسبت، به تغییردادن شرایط راغب هستند.

 • به تصویر بزرگ می اندیشند.

 • یک فرد شهودی به حس جهت یابی خود اعتماد کرده و کمتراز نقشه استفاده می کند.

 • به آینده فکرمی کنند و بیشتربرای تغییر آمادگی دارند.

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

ویژگی های تیپ شخصیتی فکری (T) 

 • در زمینه تصمیم گیری تحلیل های آن ها شخصی است.

 • برای منطق، عدالت و انصاف بهای فراوان قائل اند. اما برای همه یک استاندارد را رعایت می کنند.

 • به طور طبیعی عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند.

 • ممکن است بی ترحم، غیرحساس وبی توجه به حساب آیند.

 • معتقدند احساسات تنها زمانی متغیر است که منطقی باشد.

 • تحت تاثیر میل به موقعیت انگیزه پیدا می کنند.

 • تصمیماتی را می پذیرند که به لحاظ منطقی معنی دار باشد.

 • درجریان تصمیم گیری، عینی و تحلیلی هستند.

 • با تحلیل و سبک و سنگین کردن شرایط تصمیم می گیرند.

ویژگی های تیپ شخصیتی احساسی (F)

 • به هم دلی و هماهنگی بها می دهند و به استثنا برقاعده توجه دارند.

 • به طور طبیعی علاقه به راضی کردن دیگران دارند و به راحتی امتنان و تشکر خود را نشان می دهند.

 • ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند.

 • تحت تاثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا میکنند.

 • با توجه به بهایی که برای احساسات قائل اند تصمیم می گیرند.

 • به همدلی و مهربان بودن افتخار می کنند.

ویژگی های تیپ شخصیتی قضاوتی (J)

 • از اخلاق کاری برخوردارند؛ اول کار، بعد بازی.

 • هدف هایی را در محل کار برای خود درنظرمی گیرند تا به موقع به آن ها برسند.

 • ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند.

 • محصول گراهستند(به تمام شدن کارتاکید می ورزند.)

 • ضرب الاجل ها را جدی می گیرند.

 • در نظم و ترتیب خاصی کار می کنند.

 • اگر کارشان ساختار کافی داشته باشد، راضی ترند.

 • دوست دارند زندگی را کنترل کنند.

 • دوست دارند به ختم مقاله برسند و پرونده را ببندند.

 • دنیای منظم و برنامه ریزی شده را می پسندند.

 • به ساختاری علاقه مندند که سریع بوده و میانه و پایان داشته باشد.

 • دوست دارند کنترل امور را به دست گیرند.

 • تصمیم گیری را دوست دارند.

 • دوست دارند موضوعات نصفه و نیمه را به پایان برسانند.

 • خودشان را به راحتی تطبیق نمی دهند.

 • شگفت زده شدن را دوست دارند.

ویژگی های تیپ شخصیتی ادراکی (P) 

 • به بازی توجه دارند؛ اول لذت ببر، بعد کار کن.

 • با توجه به دریافت اطلاعات جدید، هدف هایشان را تغییر می دهند.

 • فرایندگرا هستند (به اینکه کار چگونه انجام می شود تاکید می ورزند.)

 • ضرب الاجل را انعطاف پذیر می دانند.

 • آزادی را دوست دارند.

 • ترجیح می دهند انعطاف پذیر باشند.

 • نگرشی دریافت کننده دارند.

 • وقتی مجبور به تصمیم باشند، احساس تنش می کنند.

 • آنها به انتها رسیدن را دوست ندارند و ترجیح می دهند گزینه های مختلف را دریافت کنند.

 • دوست دارند دردنیای انعطاف پذیر زندگی کنند.

 • خود را با موقعیت های جدید و تغییرات تطبیق می دهند.

 • تصمیم گیری را به عقب می اندازند.

 • دوست دارند قضاوت را تا حد امکان به عقب بیاندازند.

 • در تمامی زمینه های زندگی از اتفاقات غیرمنتطره لذت می برند.

 • همزمان به چند کار و چند نامه رسیدگی می کنند.

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

همه ما استیو جابز را می شناسیم. یک فرد درونگرای حسی با تصمیمات منطقی که علاقه شدید به ریسک و هیجان دارد. همانطور که در جدول پیشنهادهای شغلی تیپ های شخصیت ISTP ملاحظه می کنید، پیشنهادهای شغلی بسیار شبیه به کار اوست. بنابراین اگر در انتخاب رشته ها به تیپ های شخصیتی خود توجه کنید، می توانید در رشته هایی وارد شوید که در آن ها دارای استعداد و توانایی بیشتری هستید و در این صورت سریع تر به نتایج ویژه می رسید.

با توجه به 4 مقیاس آزمون MBTI ، در کل 16 تیپ شخصیتی خواهیم داشت که به بررسی شغل های مناسب با هر تیپ شخصیتی می پردازیم:

مشاغل تیپ شخصیتی ESTP ( برونگرا حسی متفکر ادراکی )

نماینده فروش - بازاریابی -پیراپزشکی -متخصص کامپیوتر - کارآفرین - سرمایه گذار

مشاغل تیپ شخصیتی ESFJ ( برونگرا حسی احساسی قضاوتی )

اقتصاددان - پرستار - معلم - مدیر-مربی پرورشی - مشاور - پزشک

مشاغل تیپ شخصیتی ESTJ ( برونگرا حسی متفکر قضاوتی )

حسابدار - مهندس - ویراستار - مدیر - بانکدار -بازاریاب - تحلیلگر اقتصادی - معلم

مشاغل تیپ شخصیتی ESFP ( برونگرا حسی احساسی ادراکی )

هنرمند - نماینده فروش - مشاور - طراح - پرستار بچه - مددکار

مشاغل تیپ شخصیتی ENFP ( برونگرا بینشی احساسی ادراکی )

معلم - نویسنده - روزنامه نگار - مشاور و روانشناس - مددکار - سیاستمدار - هنرمند

مشاغل تیپ شخصیتی ENTP ( برونگرا بینشی متفکر ادراکی )

وکیل - روانشناس - ایده پرداز - مشاور - برنامه نویس - مهندس - نماینده فروش - بازاریاب

مشاغل تیپ شخصیتی ENTJ ( برونگرا بینشی متفکر قضاوتی )

ایده پردازشغلی - مدیراجرایی - وکیل یاقاضی - مدیر - سیاستمدار - کارمند بانک - پزشک - طراح نرم افزار

مشاغل تیپ شخصیتی ENFJ ( برونگرا بینشی احساسی قضاوتی )

مشاور - روانشناس - مددکار - معلم - مدیر منابع انسانی - نویسنده - سیاستمدار - دیپلمات

بیشتر بخوانید: معرفی 100 رشته پولساز دنیا

مشاغل تیپ شخصیتی ISTJ ( درونگرا حسی متفکر قضاوتی )

حسابدار - مهندس -ویراستار - مدیر - بانکدار - بازاریاب - معلم - تحلیلگر بازار

مشاغل تیپ شخصیتی ISTP ( درونگرا حسی متفکر ادراکی )

کارهای امنیتی - برنامه نویس کامپیوتر - تحلیلگر سیستم - مهندس طراح

مشاغل تیپ شخصیتی ISFP ( درونگرا حسی احساسی ادراکی )

هنرمند - روانشناس - طراح - مشاور - کتابدار - مددکار - نویسنده

مشاغل تیپ شخصیتی ISFJ ( درونگرا حسی احساسی قضاوتی )

طراح داخلی - طراح - پرستار - اموراجرایی - پرستار بچه - بازاریاب - خدمات حقوقی - مغازه دار

مشاغل تیپ شخصیتی INFP ( درونگرا بینشی احساسی ادراکی )

هنرمند - مشاور - ویراستار - مدیر منابع انسانی - پژوهشگر - نویسنده - معلم -موسیقیدان - مشاغل مذهبی

مشاغل تیپ شخصیتی INFJ ( درونگرا بینشی احساسی قضاوتی )

روحانی - معلم - پزشک - روانشناس - مشاور - پژوهشگر - هنرمند - طراح

این مقاله رو  از دست ندید: چگونه رتبه برتر کنکور شویم ؟

مشاغل تیپ شخصیتی INTJ ( درونگرا بینشی متفکر قضاوتی )

مهندس - متخصص کامپیوتر - معلم - طراح استراتژِی - روانشناس - پژوهشگر - ایده پرداز - فیلسوف

مشاغل تیپ شخصیتی INTP ( درونگرا بینشی متفکر ادراکی )

ریاضیدان - معلم - برنامهریز کامپیوتر - مهندس - وکیل - قاضی - طراح استراتژی

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل


برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید
یا عدد 
۶۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظرات کاربران
الی

سلام وقت شما بخیر
میخواستم بپرسم شما مطمئن هستید که میشه شخصیت انسان فقط با یک تست که از لحاظ علمی هیچ اثباتی نشده تشخیص داد؟

0 0

مدیر سيستم

با سلام ، تستی که از لحاظ علمی ثابت نشده باشد ،، خیر قطعا نمیشود . اما با استفاده از ازمون‌های معتبر استعدادیابی بله با یکیار ازمون دادن میشود متوجه علایق و استعدادهاتون بشید ،

0 0

فاطمه

سلام من یک ENTP هستم میخواستم بپرسم مشاغل پزشکی به درد من می خوره

0 0

مدیر سيستم

با سلام ، با توجه به تایپ شخصیتی شما برای شما رشته‌های کارفرمایی و مدیریت و تجارت بهتر است ، اگر علاقه مند به کار در بیمارستان هستید به عنوان استخدام کننده کارکنان یا متخصص در روابط کارکنان و همچنین کار افرین فعالیت داشته باشید

0 0

تارا

سلام من intj هستم میتونم پزشک بشم؟

1 0

مدیر سيستم

با سلام بله اینکه برای تایپ های ام بی تی ای پیشنهاد داده میشه صرفا پیشنهاد هست و تصمیم گیری براساس علاقه و هدف و رسالت شخصی شما انتخاب میشود

0 0

مدیر سيستم

با سلام اینکه برای تایپ های ام بی تی ای پیشنهاد داده میشه صرفا پیشنهاد هست و تصمیم گیری براساس علاقه و هدف و رسالت شخصی شما انتخاب میشود اما ENTJ تایپ رهبر هست

0 0

هیچکس

ببخشید چه تیپ شخصیتی مناسب سیاست مدار ها و رهبران و افراد مهم جامعه است
ممنون میشم راهنماییم کنید

0 0

Sahar

سلام من XNTP هستم و واقعیتش نمیدونم به چه شغلی علاقه دارم و تحقیقاتم رو راجب به رشته ها بیشتر کردم اما هی نظرم تغییر میکنه، این اواخر از پزشکی خوشم اومده قبلش هم به داروسازی علاقه داشتم و الان کمرنگ تر شده، میخواستم بدونم چطوری میتونم علاقه خودم رو یکم با ثبات تر پیدا کنم(سال آخرم)

0 0

مدیر سيستم

با سلام اینکه برای تایپ های ام بی تی ای پیشنهاد داده میشه صرفا پیشنهاد هست و تصمیم گیری براساس علاقه و هدف و رسالت شخصی شما انتخاب میشود با توجه به تست هایی مثل تست هالند و دیگر تست های استعداد یابی و نقشه ی راه میتوانید در پیدا کردن رشته ی مورد علاقه اقدام کنید اما در سال اخر موضوع مهم و قابل تامل رتبه ی مناسب است

0 0

حسین

سلام وقت بخیر
من تیپ شخصیتیم INTJ هست ولی من اصلا به حسابداری و طراح استراتژی و معلم و قاضی وکیل اصلا علاقه ندارم من فقط به طراحی لباس علاقه دارم
دانش آموز سال نهم هستم
الان اگه برم رشته های هنری اشتباه میکنم؟

0 2

مدیر سيستم

با سلام اینکه برای تایپ های ام بی تی ای پیشنهاد داده میشه صرفا پیشنهاد هست و تصمیم گیری براساس علاقه و هدف و رسالت شخصی شما انتخاب میشود

0 0

ناشناس

سلام من تیپ شخصیتی ام infpهست می توانم تو رشته هایی مثل داروسازی یا دندان پزشکی موفق شوم؟

3 0

مدیر سيستم

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

0 0

Devil girl

سلام تایپ من intp هستش بعد من عاشق طراحی لباس هستم می خواستم بدونم به تایپم میاد؟یعنی میتونم ؟

0 0

مدیر سيستم

با سلام اینکه برای تایپ های ام بی تی ای پیشنهاد داده میشه صرفا پیشنهاد هست و تصمیم گیری براساس علاقه و هدف و رسالت شخصی شما انتخاب میشود

0 0

کردیانی

سلاممن تیپ شخصیتی ام ISTP هستش خواستم بگم اگه میشه شغل‌های متناسب با این تیپ رو بگید.

واینکه اگر روانشناسی یا حقوق بخونم با این تیپ شخصیتی در این رشته ها موفق میشم؟؟

ممنون میشم پاسخ بدید

5 4

مدیر سيستم

سلام دوست عزیز
مشاغل مناسب با تیپ شخصیتی ISTP رو توی مقاله معرفی کردیم و پیشنهاد می کنم مقاله رو بخونی.
اگه به این رشته ها (روانشناسی یا حقوق) علاقه داشته باشی، احتمال موفقیتت زیاده.
برات آرزوی موفقیت داریم

3 0

فاطمه

سلام وقت بخیر ، من INFJ هستم چندین بار هم در بازه های زمانی متفاوت تست دادم و همین نتیجه اومده ، به نظرتون اگر وارد رشته داروسازی بشم ، موفق خواهم شد و از اون رضایت خواهم داشت؟ این برام خیلی مهمه ممنون میشم جواب بدید

5 1

مدیر سيستم

سلام فاطمه جان
بله حتما؛ برای چی احساس رضایت نداشته باشی. اگه به رشته داروسازی علاقه داری، احتمالش خیلی زیاده که توش موفق بشی.
برات آرزوی موفقیت داریم

2 2

sarina

سلام تیپ شخصیتی من ISTJ هست من می‌خوام انتخاب رشته کنم بنظرتون چه رشته ای خوبه برم

4 0

مدیر سيستم

سلام سارینا جان
تو مقاله نوشتیم، مقاله رو بخون.
موفق باشی

0 0

معین

سلام من از 3تا ازمون مختلف شخصیت شناسی 2تاشو intp شدم یکیشو infp وتقریبا هم بینشونم
میخوام معمار بشم یه معمار چه نوع تیپ شخصیتی میخواد

1 0

مدیر سيستم

سلام معین جان
به طور کلی تیپ های شخصیتی infp-infj-enfp-Isfj-esfp-isfp برای رشته معماری مناسب هستند.
اما به این معنی نیست که اگه کسی این تیپ های شخصیتی رو نداشته باشه نمی تونه مهندس معمار موفق بشه.
موفق باشی

0 0

Mahdis

سلام ، با توجه به این تست من یه آدم برون گرا شهودی احساسی ادراکی هستم ، به نظرتون میتونم یه موسیقی دان بشم ؟
امکان پذیر هست؟
من عاشق موسیقی هستم و میخوام برم تو رشته موسیقی ولی چند جا خودم که موسیقیدان ها معمولا باید افراد درونگرایی باشن ولی من کاملا برون گرا هستم ، به نظرتون من تو این حرفه موفق نمیشم؟

1 0

مدیر سيستم

سلام مهدیس جان
خیلی عالیه که تیپ شخصیتی‌ خودت رو متوجه شدی. باید بگم که این تست ها شاید تغییر اساسی نداشته باشند. اما با مهارت که اکتسابی هست و از محیط به دست میاد، می تونی به سمت رشته مورد علاقه خودت حرکت کنی. پس تیپ شخصیتی ام بی تی آی محدودیتی برای رسیدن شما به آرزوت به حساب نمیاد. بلکه به شناخت بیشتر خودت کمک می کنه تا راحت تر مهارت های لازم رو کسب کنی و به سمت رشته هدفت قدم برداری.
برات آرزوی موفقیت داریم

3 1

من

بنظر من تو چیزی ک بهش علاقه داری موفقی..
حتما برو

1 0

Fatemeh

من ENFPبودم و توضیحات این تیپ دقیقا خود من بود
من با مشکل عدم تمرکز مواجهم که جدیدن بیش تر هم شده مدام ذهنم میپره و به سمت خیال پردازی میره فک میکنم از دنیای واقعی دور شدم
بعضی اوقات یه دفعه به خودم میام و میبینم چند ساعت در مورد اینده خیال پردازی کردم میدونم برای رسیدن به اون اینده در حال حاضر فقط باید درس بخوتم اما نمیتونم ذهنم رو به بند بکشم
مدام دوست دارم همه چیز رو امتحان کنم اما چون شرایطش پیش نمیاد و ادمای تطرافم مثل من نیستن احساس سر خوردگی بهم دست میده
خیلی زود علاقه مند میشم و زود علاقه ام رو از دست میدم
از اینده میترسم این که بعد از چند سال تلاش وارد راهی بشم که دیگه دوسش نداشته باشم و بخوام اونم کنار بزارم و بدتر میترسم زمانی علاقم رو از دست بدم که خیلی توی اون مسیر غرق شده باشم و دیگه شجاعت برگشتن نداشته باشم و محکوم بشم به چیزی که دوسش ندارم
کلی کار نصفه نیمه توی زندگیمه از سریالای نصفه تا کلاس زبان و نقاشی که از تموم نشدنشون عذاب وجدان دارم اما علاقه ای به ادامه دادن توی خودم نمیبینم
برای هر کاری شروع های طوفانی دارم اما هیچ پایانی دیده نمیشه
چطور میتونم این رو تغیر بدم?

4 1

مدیر سيستم

سلام فاطمه جان
برای مواردی مثل عدم تمرکز، نیاز به تمرینات خیلی زیاد داری. مشکل عدم تمرکز تو خیلی از افراد (حتی بزرگسالان و افراد موفق) دیده میشه و فقط شما نیستی. اما خوشبختانه با تمرین و صبر قابل بهتر شدنه.
پیشنهاد می کنم برای کارهای نصفه و نیمه ای که بهشون اشاره کردی، خیلی به خودت فشار نیاری. اجازه بده زندگی ات جریان داشته باشه و تا جایی که تونستی به کارهای مهم تر رسیدگی کن. اگه کاری باقی موند که بهش نرسیدی، بذارش برای یه فرصت بهتر. البته این مسئله ممکنه بخاطر برنامه ریزی نادرست باشه. پس پیشنهاد می کنم با اصول برنامه ریزی هم آشنا بشی و سعی کنی برای کارهای مختلف برنامه داشته باشی.
درباره اینکه گفتی می ترسی وارد مسیری بشی که دوستش نداشته باشی، اگه شروع کنی شاید موفق بشی و شاید شکست بخوری. حتی اگه شکست هم بخوری، بعدش می تونی ازش درس بگیری و مسیرت رو در همون زمینه یا زمینه دیگه ای ادامه بدی. اما اگه شروع نکنی، هیچ وقت هیچ وقت موفق نمیشی. پس شروع کن و از چیزی نترس. اما خوبه که قبل از شروع کردن کاری درباره اش فکر می کنی و این نشونه عاقل بودنته.
برات آرزوی موفقیت داریم

0 0

مرضیه

سلام من یک ENTP هستم به علوم مربوط ب پزشکی و زیست شناسی علاقه دارم ایا با توجه به این تیپ من مناسب این رشته ها هستم ؟ ایا برای محقق بودن حتما باید درون گرا بود ؟

5 2

مدير سيستم

سلام مرضیه جان
تست های شخصیت شناسی مثل MBTI نتایجی که دارند به شما راهکارهایی برای بهبود ‌و انتخاب های درست تر ارائه میدن. به همین دلیل مطلق نیستند. اگه شما به شغل و رشته خاصی علاقه داری و اگه این علاقه با آگاهی از این رشته بدست اومده باشه، اهمیت بیشتری از نتیجه تست شغلی داره. برای تحصیل و اشتغال، شما مهارت های مختلفی کسب می کنی که کمک بیشتری به شما می کنند.
برات آرزوی موفقیت داریم

1 0

مهدیه صفانیا

سلام. تیپ شخصیتی من INFJ هستش. راستش من هنوز انتخاب رشته نکردم و به رشته ی مهندسی کامپیوتر و پزشکی علاقه دارم که هیچ ربطی بهم ندارن. به نظر شما، کدوم مسیر برای من مناسب تره؟ راهنمایی میخوام

2 0

مدير سيستم

سلام مهدیه جان
اینکه کدوم رشته برای شما بهتره، صرفا با تست MBTI و شخصیت شناسی قابل شناسایی نیست و احتیاج به شناخت بیشتری نسبت به شما داریم.
می تونی از منوی سایت و قسمت مشاوره تحصیلی، وارد صفحه استعدادیابی نوجوان بشی و درخواست مشاوره داشته باشی.
همچنین مقالات و مطالب راجع به این دو رشته و چارت دانشگاهی اون ها رو مطالعه کن و طبق علاقه ات انتخاب رشته کن.
برات آرزوی موفقیت داریم

1 1

گلاره

چی میشه که بعد از چند مدت تیپ شخصیتی آدمها تغییر می‌کنه؟ ایااین تست روایی و پایایی مناسب رو برای ایرانی ها داره؟

1 2

مدير سيستم

سلام گلاره عزیز
تغییر تست MBTI به این معنا هست که شما تو محیط های مختلفی که قرار می گیری (محل کار، محل تحصیل و محل زندگی جدید) مهارت های مختلفی برای بقا در این محیط جدید کسب می کنی.
مثالا درمورد محل کار، شما فرد درونگرایی هستی، اما در محیطی مشغول به کار هستی که همه افراد به صورت گروهی کار می کنند و رفته رفته مهارت های اجتماعی در شما تقویت میشه. به همین شکل سایر عوامل هم می تونند روی مؤلفه های تست شخصیت شناسی MBTI اثر بذارند.
موفق باشی

3 2

گلاره

سلام برای روانشناسی صنعتی با بقیه ی شاخه های روانشناسی تفاوتی قائل نمیشن؟ اینطور که به نظر میاد تیپ های احساسی و شهودی برای این روانشناسی خوبه ولی خب روانشناسی صنعتی چی؟ چه تیپ شخصیتی مناسبشه؟ آیا میشه که شخصیت منطقی و حسی توی این رشته موفق بشه؟

2 0

مدير سيستم

سلام گلاره جان
تیپ شخصیتی تعیین کننده مطلق برای انتخاب گرایش شما نیست و فقط می تونه کمک کننده باشه و عامل مهم تر اینه که شما تو چه زمینه ای و به چه گرایش های مختلفی علاقه داری و مهارت شما در خصوص کدام گرایش این رشته هست.
موفق باشی

1 0

زهرا

سلام من میخواستم بااقای میرصادقی یک جلسه مشاوره درهمین زمینه داشته باشم امکانش است؟

1 0

مدير سيستم

سلام زهرا جان
در حال حاضر امکان مشاوره با مشاوران مورد تایید آقای میرصادقی فراهم هست و ایشون وقت برای انجام مشاوره تحصیلی ندارند.
اما مشاوران دپارتمان بارسا به سبک دکتر میرصادقی عمل می کنند و برای مشاوره می تونی فرم پایین همین صفحه رو پر کنی یا با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیری.
برات آرزوی موفقیت داریم

0 0

عسل

سلام :)!
تیپ شخصیتی من INTP و INTJ هست ( نتایج در دو زمان مختلف اینه !)
به نظرتون رشته بیوتکنولوژی و روانشناسی برای من مناسب هست؟
می‌تونم توی دانشگاه این دو رشته رو همزمان با هم بخونم؟ چه شرایطی داره؟

3 0

مدير سيستم

سلام عسل عزیز
تیپ شخصیتی شما نتیجه مطلق برای انتخاب رشته و شغل نیست و مهارت و علاقه شما‌ شرط اول هست.
راجع به سوال دوم هم باید بگم که همزمات خوندن این دو رشته که هر دو کاملا تخصصی و سنگین هستند، از مهارت و تمرکز شما کم می کنه و بهت پیشنهاد می کنم جداگانه در یکی از این رشته ها تحصیل کنی.
برات آرزوی موفقیت داریم

0 0

مائده

تیپ شخصیتی من ENFPهست و دقیقا مثل شخصیت منه یعنی دقیقا به همون شغل هایی که اینجا نوشته شده علاقه مندم
خیلی ممنون🌈

2 0

مدير سيستم

سلام مائده جان
خوشحالیم که مطالب برات مفید بوده.
برات آرزوی موفقیت داریم

0 1

یک INFJ

سلام خسته نباشین من تیپ شخصیتیه infj رو دارم و به رشته هایی مثل شهرسازی و مهندسی کامپیوتر و IT و عمران و طراحی و حتی رشته های مدیریتی رو هم دوست دارم به نظر شما این رشته ها با تیپ شخصیتیه من سازگارند؟

2 0

مدير سيستم

سلام INFJ عزیز :)
این تیپ شخصیتی که MBTI برای شما مشخص می کنه، امکان تغییر داره و رشته و کار آینده شما بسته به علاقه تون اولیت انتخاب دارند. شما مهارت های لازم رو کسب می کنی، اما رشته هایی که مد نظرت هستند با این تیپ شخصیت هم خوانی دارند.
امیدوارم موفق باشی

0 0

ایمان

من نمیدونم E یا I هستم یا J یا P هستم و مطمئن هستم که N و T هستم و به مهندس عمران و کامپیوتر علاقه دارم.میخواستم بدونم کدام یک از این شغل ها برایم مناسب تر از است؟؟؟؟؟لطفا جواب بدید انقدر فکر کردم کدوم رو انتخاب کنم سر درد گرفته ام...

1 0

مدير سيستم

سلام ایمان عزیز
تیپ های شخصیتی و مؤلفه های این تست ها مثل MBTI تاثیر مستقیم و مطلق روی انتخاب صد در صد شغل شما نداره و اگر هم شغلی رو معرفی کنند، باز شما باید بسته به علاقه تون شغل خودتون رو انتخاب کنید.
این دو رشته ای که نام بردید با هم خیلی متفاوت هستند. من به شما پیشنهاد می کنم که از قسمت انتخاب رشته و دسته بندی معرفی رشته های دانشگاهی سایت ما، معرفی رشته عمران و کامپیوتر رو مطالعه کنید و به سمت علاقه تون قدم بردارید.
براتون آرزوی موفقیت داریم

3 0

Maedeh

من از نظر تیپ شخصیتی یESTP_A هستم واز گروه های شغلی که نشون داده شده من به رشته های بانکداری.گوینده ی اخبار و مجری گری رادیو و تلویزیون علاقه دارم و فکر میکنم که در اون ها هم استعداد دارم ولی ..متاسفانه نمیدونم که برای رسیدن به این رشته ها که فکر میکنم شناور باشند کدوم رشته رو انتخاب کنم موفق ترم؟؟!!
و البته اطرافیانم به من رشته ی انسانی رو پیشنهاد میکنن ..البته من معدله بالا هم دارم

1 0

مدير سيستم

سلام مائده جان
اینکه کاملا ‌با توجه به این تست شغل آینده تون رو انتخاب کنید، شرط کافی نیست و مهم ترین دلیل برای رشته و شغل آینده شما، علاقه شما‌ به اون رشته هست. اما ‌اگه علاقه ای به این رشته هایی که نام بردید دارید، بله رشته انسانی مناسبه و پیشنهادم بهتون اینه که تو هر رشته ای که علاقه دارید، مهارت های لازم رو بدست بیارید.
براتون آرزوی موفقیت داریم

0 0

ایلیا

من تیپ شخصیتی ISTJدارم آیا مناسب رشته های مرتبط با پزشکی نیست ؟

2 0

مدير سيستم

سلام ایلیا جان
تیپ های شخصیتی و شغل هایی که مطرح می کنند، صرفا جهت پیشنهاد هست. اگه به رشته خاصی علاقه دارید، متناسب با همون رشته مهارت های لازم رو کسب می کنید و این تیپ های شخصیتی که بیان میشن مطلق نیست و شما می تونید مهارت هایی رو هم فرا بگیرید.
موفق باشید

0 0

سیروس

سلام عالی بود من intj هستم و می خوام پزشک بشم شما برای پزشک ۳ تیپ شخصیت انتخاب کردید من باید کودوم بشم؟🤔

3 1

مدير سيستم

سلام سیروس عزیز
اینکه شما طبق تست MBTI تیپ شخصیتی خودتون رو متوجه شدید خیلی خوبه.
برای انتخاب شغل مناسب باید مهارت های لازم رو بدست بیارید؛ نه اینکه صرفا تغییر تیپ شخصیتی داشته باشید. برای شغل پزشکی شما به مهارت های ارتباطی و نظم در محیط کار نیاز دارید که باید اون ها رو تقویت کنید.
براتون آرزوی موفقیت داریم

0 0

ف . ز .

سلام .
ممنون بابت سایت درجه یک و کاملتون . :)
من INFJ بودم .
پزشکِ پژوهشگر .
خواستم بگم که به من خیلی انگیزه داد و میتونم با اطمینان تر راهمو ادامه بدم :)
فقط یه پیشنهاد : اگر آزمونش رو در سایتتون هم بذارید سایتتون کامل تر میشه
متشکرم.

2 1

مدير سيستم

سلام دوست عزیز
خوشحالیم که مطالب براتون مفید بوده.
چون سایت های خوبی از جمله سایت خودشناس به صورت تخصصی تر روی آزمون MBTI کار کردند و این آزمون رو به همراه نتایج و تحلیلش رو سایتشون دارند، بهتره که از همون آزمون ها استفاده کنید تا تحلیل بهتری هم بهتون ارائه بشه.
امیدوارم موفق باشید

1 0

امید

ببخشید من isfp هستم اما کار آفرینی و مدیریت و تاسیس کارخانه دوست دارم چون متضاد تیپ شخصتیم هست موفق نمیشم و استعداد ندارم

1 0

مدير سيستم

سلام امید عزیز
آزمون MBTI تست خیلی خوبیه و خوشحالم که بهتون کمک کرده. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که تست MBTI در محیط کار با یاد گرفتن مهارت های ارتباطی این تست، قابل تغییر هست؛ و ‌اگه علاقه و هدفتون مشخص هست، به سمتش قدم بردارید و به یادگیری این مهارت ها بپردازید.
امیدوارم موفق باشید

0 0

مدير سيستم

سلام
تیپ شخصیتی ENFT وجود نداره؛ در واقع افراد می تونند F (احساسی) یا T (فکری) باشند و تیپ شخصیتی که فرد همزمان F و T باشه وجود نداره.
چهارمین مولفه MBTI باید J (قضاوتی) یا P (ادراکی) باشه.
موفق باشید

1 1

ندا

من توی آزمونی که قبلا دادم ENFJ بودم ولی شما این تیپ رو ندارین کلا :/

1 1

مدير سيستم

سلام
هشتمین مورد تو همین مقاله تیپ شخصیتی ENFJ هست.
موفق باشید

0 0

یکی

تیپ شخصیتی خودِ استادم فک کنم ENFJ باشه :)
میشه برونگرا بینشی احساسی قضاوتی
مثلا میتونی بری معلم یا مددکار یا مشاور یا سیاستمدار یا نویسنده یا دیپلمیات بشی (;

1 0

یع بارسایی

من یه ENFP هستم اما میخوام بشم یع ENTP نمیدونم باید چی کار کنم لطفا ج منو بدین چون این تیپ شخصیتی رو بیشتر دوست دارم

3 1

مدير سيستم

سلام
تیپ های شخصیتی تا حدی (نه کاملا) به شرایط روحی و فکری شما در زمان آزمون بستگی داره
اگه شغلی رو دوست دارید که در تیپ شخصیتی ENTP هست، می تونید بهش دسترسی پیدا کنید
در کل با تغییر رفتارها و تفکرتون، تیپ شخصیتی هم قابل تغییره
موفق باشید

0 1

وزیری

سلام . مطلب به درد بخوری بود . فقط یه سوال . برای تیپ شخصیتی ISTP توی قسمت شغل ها ، نوشتین( مهندس طراح)
منظورتون مهندس و طراح بوده ؟؟ یعنی جدا هستن ؟
ممنون میشم زود تر جواب بدید.

1 0

مدير سيستم

با سلام
مهندس طراحی از مشاغل مهندسی است و به شخصی اطلاق میشه که ممکنه در هر یک از رشته‌ های مهندسی مانند: عمران، مکانیک، برق، شیمی، صنایع، هوافضا، ساخت و تولید، سیستم‌ها و سازه، ساختمان و معماری، در طول فرایند طراحی مشارکت داشته باشه. مهندسین طراح اغلب تمایل به فعالیت بر محصولات و سیستم‌ هایی دارند که فرآیند تولید و توسعه اون ها نیازمند استفاده از تکنیک‌ های پیچیده علمی و ریاضی، بکارگیری فیزیک مهندسی و خلق راهکارهای علمی باشه.
البته این رشته به صورت یک رشته مجزا در دانشگاه های ایران ارائه نمیشه.

3 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.