آخرین رتبه قبولی داروسازی 97

آخرین رتبه قبولی داروسازی 97

رشته داروسازی ، پس از پزشکی و دندانپزشکی، یکی از پرطرفدارترین رشته هاییه که خیلی از داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
9941822371406

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه: 1822                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تهران

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
184436542315

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان

رتبه: 1844                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تهران - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
91119621513234

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه: 1513                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

در همین زمینه بیشتر بخوانید: آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
167934402444

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان

رتبه: 1679                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
151425141112802

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه: 2514                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه شیراز

با روش مطالعه شیمی رتبه های برتر آشنا شوید.

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
147825341078590

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه: 1078                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه مشهد

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
239343612416

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

رتبه: 4361                                    سهمیه: منطقه 2

برای افزایش سرعت مطالعه، این مقاله رو بخونید: روش های تندخوانی برای کنکور

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه مشهد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
95222531439574

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رتبه: 2253                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه البرز

با خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی و  انتخاب رشته کنکور به سبک علی میرصادقی بیشتر آشنا شوید.

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
146723821079461

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه: 1467                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه اصفهان

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
181138762905

.

بهترین شغل مناسبتون رو براساس تیپ شخصیتی خودتون انتخاب کنید.

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
14042212803152

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
16842008953

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه: 953                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تبریز

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
229335671617

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
150126411527

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه: 1501                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه کرمانشاه

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
274843752868

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پردیس خودگردان

رتبه: 4375                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه کرمانشاه - پردیس خودگردان

این مقاله رو از دست ندید: روش مطالعه صحیح برای کنکور

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
161528421206796

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رتبه: 1206                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه گیلان

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
161026071575811

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد

رتبه: 1610                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه یزد

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
261740022831

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
146224651146212

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رتبه: 2465                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه ارومیه

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 3
24812196

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان

رتبه: 2481                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه ارومیه - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
142532171303547

کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه: 547                                    سهمیه: ایثارگران 5%

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه همدان

درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
232344392734

.

برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
(
 مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا عدد ۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید


معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.