رشته اقیانوس شناسی | گرایش ها و بازارکار

اقیانوس شناسی
<p>رشته اقیانوس شناسی یک رشته تحصیلی نوپا در کشور است که متاسفانه موجب شده تا به امروز ارتباط ضعیفی میان دانش‌ آموخته‌‌ ها و سازمان‌ ها ایجاد شود. هرچند که در این زمینه شاهد کم کاری و بی توجهی بسیاری از مسئولین مربوطه هستیم.</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#008080;"><span style="font-size:18px;"><strong>ما در انتهای مقاله درآمد رشته اقیانوس شناسی و بازار کار رشته اقیانوس شناسی را به طور دقیق بررسی کرده ایم.</strong></span></span></h2> <p style="text-align:center"><a href="https://www.alimirsadeghi.com/-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C" target="_blank"><img alt="مشاوره تحصیلی خصوصی " class="imgfull" src="/Sites/Files/4507/tabligh-min.jpg" title="مشاوره تحصیلی خصوصی " /></a><br /> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="color:#ff0000;">اگه دوست داری سال بعد اسم تو جزء این رتبه های برتر کنکور باشه،</span> <span style="color:#ffffff;"><span style="background-color:#ff0000;">عدد ۶ رو به ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ بفرست!!</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"></p> <blockquote> <p style="text-align:center"><span style="font-size:20px">بیشتر بدانید:<br /> <a href="https://www.alimirsadeghi.com/-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C" target="_blank" title="معرفی رشته های دانشگاهی ایران"><span style="color:#ff0000;">معرفی رشته های برتر دانشگاهی ایران</span></a></span></p> </blockquote> <h2><span style="color:#000080;">تعریف رشته اقیانوس شناسی</span></h2> <p align="right"><span dir="RTL">رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی رشته ای نو پا در زیرگروه ۳ علوم تجربی می باشد. برای قبولی در این رشته باید در آزمون سراسری علوم تجربی شرکت نمایید. رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی به مطالعه اقیانوس و تأثیرات آن بر کره‌ی زمین می پردازد. بازار کار و آینده شغلی رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی را می توان در مکان هایی مرتبط با دریا و اقیانوس مانند شرکت کشتی‌رانی و پژوهشکده های دریایی جستجو نمود. پذیریش این رشته در دانشگاه دولتی و هم دانشگاه آزاد انجام می شود. در واقع هدف رشته دانشگاهی زمین شناسی اقیانوس ها بررسی ماهیت زمین در اعماق اقیانوس است. مطالعه اینکه چگونه حوزه های اقیانوسی ایجاد شده اند و چگونه از بین می روند بر عهده این رشته تحصیلی می باشد. این علم به چگونگی تبادل مواد در اعماق اقیانوس ها پرداخته و نحوه تبادل را بررسی می نماید.</span><span dir="RTL"></span></p> <h2><span style="color:#000080;">مقاطع تحصیلی رشته اقیانوس شناسی</span></h2> <p>این رشته در مقطع کارشناسی تشکیل شده است. رشته‌ فیزیک دریا در مقطع کارشناسی ارشد و پس از آن در مقطع دکتری است. این رشته در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش فیزیک دریا، شیمی دریا، زمین شناسی دریا و زیست شناسی دریا می باشد.</p> <h3><span style="color:#008080;">گرایش فیزیک دریا در رشته اقیانوس شناسی</span></h3> <p>گرایش فیزیک دریا شاخه ای از رشته اقیانوس شناسی است که به شناخت پدیده ها و رویدادهای درون دریا و محیط اطراف آن می پردازد. دانشجوی این گرایش با امواج دریا و جذر و مد، جریان های دریایی، جریان های ساحلی، گرفتن انرژی از دریا و موارد دیگر آشنا می‌ شود.</p> <h3><span style="color:#008080;">گرایش زیست دریا رشته اقیانوس شناسی</span></h3> <p>گرایش زیست دریا به بررسی و مطالعه خواص محیط آبی، بیولوژی آبزیان و فعالیت های آبزی پروری می پردازد. به عبارت دیگر در این رشته جانوران و گیاهان آبزی بررسی و مطالعه می‌ شوند. هم چنین دانشجویان گرایش زیست دریا به مطالعه اکولوژی دریا ، یعنی بررسی آلودگی آب دریا و تاثیر آن بر محیط دریا می پردازند.</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">با <u><a href="https://alimirsadeghi.com/-article/articleid/84/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c" target="_blank"><span style="color:#ff0000;">رشته زیست شناسی</span></a></u> بیشتر آشنا شوید.</span></p> </blockquote> <h3><span style="color:#008080;">گرایش شیمی دریا رشته اقیانوس شناسی</span></h3> <p>دانشجویان گرایش شیمی دریا با شیمی آب، معادن و کانی ها، نفت و گاز، شیمی مناطق فراجوش، شیمی آلاینده ها و مبحث خوردگی سازه آشنا می‌ شوند. همچنین در این گرایش به مطالعه ترکیبات شیمیایی آب دریا و رسوبات و موتفه های آلی و معدنی، نمک زدایی و تاثیر آلودگی ها و ارگانیسم های موجود پرداخته می‌شود و به شناخت عوامل کنترل کننده توزیع مواد شیمیایی از طریق فرآیند های بیولوژی توجه می گردد.</p> <h3><span style="color:#008080;"> گرایش زمین شناسی دریا رشته اقیانوس شناسی</span></h3> <p>دانشجویان گرایش زمین شناسی دریا با رسوب گذاری دریایی ، دیرینه شناسی دریایی ، چینه شناسی دریایی ، کواترنری و فرآیندهای اقیانوسی آشنا می‌ شوند.</p> <p dir="RTL" style="margin:0in;text-align:right;line-height:24.0pt;background: white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color:#008080;"><span style="font-size:16px;">گرایش <span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">دیرینه شناسی دریایی</span>رشته اقیانوس شناسی</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;text-align:right;line-height:24.0pt;background: white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Calibri", sans-serif; color: black;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; color: black;">درآزمایشگاه های دیرینه شناسی خرد از روزنه داران و استراکوداها به عنوان شاخصهای زیستی برای توصیف و مطالعه کیفیت محیط های دریایی در نواحی ساحلی و برکه های کم عمق استفاده می شود چرا که این ارگانیسم ها به طور مستقیم نسبت به تغییرات پارامترهای زیست محیطی واکنش نشان می دهند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:2sweb;mso-hansi-font-family:2sweb"><o:p></o:p></span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Calibri", sans-serif; color: black;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:2sweb;mso-hansi-font-family:2sweb"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;text-align:right;line-height:24.0pt;background: white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color:#008080;"><span style="font-size:16px;">گرایش <span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">چینه شناسی دریایی کواترنری </span>رشته اقیانوس شناسی</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;text-align:right;line-height:24.0pt;background: white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; color: black;">هدف از انجام این مطالعات درک تغییرات زیست محیطی است که دردوره پلیستوسن و هولوسن رخ می دهند و این کار با استفاده ازداده های حاصل از آنالیزهای رسوب شناسی، زمین شناسی، چینه شناسی زیستی و نیز چینه شناسی لرزه ای صورت می گیرد. از اهداف دیگر این مطالعات درک سیر تکاملی زمین شناختی محیط های رسوبی نواحی ساحلی و قاره ای در قسمت شمالی کشور برزیل است (دمای </span><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin"; color: black;">۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; color: black;"> تا </span><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin"; color: black;">۲۹) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; color: black;">درجه سانتی گراد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:2sweb; mso-hansi-font-family:2sweb"><o:p></o:p></span></p> <h2><span style="color:#000080;">فرصت های شغلی رشته اقیانوس شناسی</span></h2> <p>آینده شغلی رشته اقیانوس شناسی: فارغ التحصیلان رشته اقیانوس شناسی می‌ توانند در مراکز پژوهشی و یا ارگان های مختلف، نظیر مرکز ملی اقیانوس شناسی ، اداره کشتیرانی، اداره سواحل و بنادر، سازمان محیط زیست، سازمان شیلات، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، سازمان هوا شناسی و شرکت های خدمات مهندسین مشاور فعالیت کنند.</p> <p></p> <h2><span style="color:#000080;">کدام دانشگاه ها رشته اقیانوس شناسی دارند؟</span></h2> <ul> <li> <p>دانشگاه هرمزگان (بندر عباس)</p> </li> <li> <p>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</p> </li> <li> <p>دانشگاه مازندران (بابلسر)</p> </li> </ul> <blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">بیشتر بخوانید: آشنایی با <u><a href="https://alimirsadeghi.com/-article/articleid/90/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" target="_blank"><span style="color:#ff0000;">رشته گیاه پزشکی</span></a></u></span></p> </blockquote> <h2><span style="color:#000080;">توانایی های لازم برای رشته اقیانوس شناسی</span></h2> <p>همانگونه که از مباحث این رشته مشخص است، دانشجوی رشته اقیانوس شناسی باید در دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی توانمند باشد. همچنین باید به فعالیت در نواحی ساحلی، کشف حقایق پدیده های طبیعی و گردش در طبیعت علاقمند باشد.</p> <p><img alt="رشته اقیانوس شناسی" class="imgfull" src="/Sites/Files/1570/20180625175037-ocean.jpg" title="رشته اقیانوس شناسی" /></p> <h3><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000080;"><strong><span dir="RTL">بازار کار و آینده شغلی رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی چگونه است؟</span></strong></span></span></h3> <p><span dir="RTL">بازار کار و آینده شغلی رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی را می توان در شغل هایی که با دریا و اقیانوس در ارتباط است جستجو نمود. در کل به دلیل نوپا بودن این رشته تحصیلی و عدم توجه کافی به این رشته در کشورمان ایران بازار کار رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی خیلی مناسب نمی باشد.</span><span dir="RTL"></span></p> <p align="right"><span style="color:#008080;"><strong><span dir="RTL"> بعضی از فرصت های شغلی این رشته در ادامه آورده شده است:</span></strong></span></p> <ul> <li> <p><span dir="RTL">همکاری در انجام پروژه و انتشار مقاله و کتاب در این زمینه</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">پیش بینی پدیده های دریایی در مراکز علمی با فعالیت در مدل‌سازی فیزیکی و عددی در مراکز علمی پژوهشی</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">تفسیر مشاهدات میدانی و تصاویر ماهواره‌ای محیط های دریایی</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">بررسی آلودگی های موجود در محیط های دریایی</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">ارگان ها و سازمان هایی که به نحوی مرتبط به دریا و سواحل باشد</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">سازمان محیط زیست</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">سازمان شیلات</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">سازمان بنادر و دریانوردی</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی</span></p> </li> <li> <p><span dir="RTL">پژوهشگاه اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس در بندرعباس</span></p> </li> </ul> <h2 align="right"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="color:#000080;"><span dir="RTL">درآمد رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی چگونه است ؟</span></span></strong></span></h2> <p align="right" style="margin-right:15.0pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL">درآمد رشته دانشگاهی اقیانوس شناسی به محل اشتغال بستگی دارد. معمولاً فارغ‌التحصیلان این رشته دانشگاهی اگر بتوانند وارد بازار کار شوند درآمد خوبی خواهند داشت. زیرا شغل های مربوط به دریا و اقیانوس به دلیل مأموریت ها و سختی نسبی از درآمد بالایی برخوردار می باشند. امروزه تا مقطع دکتری، امکان تحصیل در این رشته محیا است و شاهد آن هستیم که امکان اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور هم وجود دارد. پس، از نظر وجود مراحل مقاطع تحصیلی، در ایران تا بالاترین مدرک دانشگاهی، امکان تحصیل وجود دارد، اما اگر بخواهیم شرایط پیشرفت این رشته را بررسی کنیم باید به دو نکته توجه داشت.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"> یکی این که، امروزه توجه و حرکت کشور به سمت دریا و سواحل با سرعت بیشتری همراه شده و مورد دیگر نوپا بودن این رشته است که مجموعاً می‌تواند سبب افزایش و فعال شدن مطالعات پژوهشی در این رشته شود که در این صورت قطعاً شاهد پیشرفت این رشته خواهیم بود و از سویی نتایج این پیشرفت در خدمت رویکرد‌های کلی کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود در دریاها و سواحل کشور خواهد بود.</span><span dir="RTL"></span> از آنجا که مشاغل زیست شناس دریایی بسیار گسترده هستند، حقوق و دستمزد آنها نیز وجود دارد. فردی که بر روی زیست شناسی دریایی در کالج متمرکز است، ابتدا می تواند یک کارمند تکنیسین در سطح ابتدایی به کمک یک محقق در یک آزمایشگاه یا در حوزه (یا به جای آن در اقیانوس) کمک کند.<span dir="LTR"></span> این مشاغل ممکن است دستمزد ساعتی را پرداخت کنند (گاهی حداقل دستمزد) و ممکن است یا ممکن است با مزایا به ارمغان بیاورد. مشاغل در زیست شناسی دریایی رقابتی هستند، بنابراین اغلب یک زیست شناس دریایی بالقوه نیاز به تجربه از طریق داوطلبانه یا کارآموزی قبل از اینکه آنها بتوانند کار پرداخت کنند. برای کسب تجربه بیشتر، رشته های زیست شناسی دریایی ممکن است بخواهند در یک قایق (به عنوان مثال یک عضو خدمه یا طبیعت گرایان) یا حتی در یک دفتر دامپزشکی کار کنند که در آن می توانند درباره آناتومی و کار با حیوانات بیشتر بدانند. زیست شناسان دریایی بیشتری ممکن است از<span style="background-color:#afeeee;"> 35000 تا 80 </span>هزار دلار درآمد کسب کنند. طبق آمار دفتر آمار کارگری، میانگین درآمد حدود 60،000 دلار است، اما بیولوژیست های دریایی در همه زولیست های زیست شناسی و زیست شناسان حیات وحش قرار دارند. در بسیاری از سازمان ها و دانشگاه ها، یک متخصص زیست شناسی دریایی مجبور به پرداخت کمک های مالی برای حقوق خود می شود. کسانی که در سازمان های غیر انتفاعی مشغول به کار هستند ممکن است نیاز به کمک به سایر انواع جمع آوری کمک های مالی علاوه بر کمک های مالی مانند ملاقات با اهدا کنندگان و یا انجام رویدادهای جمع آوری کمک های مالی.<span dir="RTL">فارغ التحصیلان رشته اقیانوس شناسی با توجه به گرایش تحصیلی می تونند در مرکز ملی اقیانوس شناسی، اداره کشتیرانی، اداره سواحل و بنادر، سازمان محیط زیست، سازمان شیلات، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، سازمان هوا شناسی و شرکت های خدمات مهندسین مشاور فعالیت کنند.</span><span dir="RTL"></span></p> <h2><span style="color:#000080;">کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی </span></h2> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="background-color:#afeeee;">کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی دانشجوی دانشگاه مازندران (بابلسر)</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><img alt="کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی" src="/Sites/Files/1571/WhatsApp-Image-2019-05-18-at-22.29.15.jpeg" title="کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی" /></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="background-color:#afeeee;">کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی دانشجوی دانشگاه هرمزگان (بندرعباس)</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><img alt="کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی" src="/Sites/Files/1572/WhatsApp-Image-2019-05-18-at-22.29.16.jpeg" title="کارنامه قبولی رشته اقیانوس شناسی" /></p> <p><span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:20px;">.</span></span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="color:#006400;">برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا<br /> ( </span><span style="color:#4b0082;">مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری</span><span style="color:#006400;"> ) با شماره </span><span style="color:#4b0082;">۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱</span><span style="color:#006400;"> تماس بگیرید<br /> یا عدد </span><span style="color:#4b0082;">۶۶</span><span style="color:#006400;"> را به سامانه </span><span style="color:#4b0082;">۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰</span><span style="color:#006400;"> ارسال کنید.</span></strong></span></p>
نظرات کاربران
H

سلام بعد از فارغ‌التحصیل شدن دررشته اقیانوس شناسی توی استخدامی کدام سازمان می‌توانیم ثبت نام کنیم؟

3 3

مدیر سيستم

سلام
فارغ التحصیلان رشته اقیانوس شناسی با توجه به گرایش تحصیلی می تونند در مرکز ملی اقیانوس شناسی، اداره کشتیرانی، اداره سواحل و بنادر، سازمان محیط زیست، سازمان شیلات، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، سازمان هوا شناسی و شرکت های خدمات مهندسین مشاور فعالیت کنند.
موفق باشی

2 4

یک اقیانوس شناس

اصلا بازار کار نداره
من خودم کارشناسی اقیانوس شناسی دارم
تو هیچ استخدامی ای حرفی از این رشته نیست
هیچ بازاری ک واردش بشیم نیست هیچ

16 2

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.