همایش اکسیژن ویژه مدیران و صاحبان کسب و کار محتوا رایگان

درباره علی میرصادقی

درباره علی میرصادقی
  •  مدیر مسئول موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا

  • دانشجوی دکترای روانشناسی

  • کارشناس ارشد مدیریت و روانشناس بالینی

  • برنده جایزه بهترین کتاب خودیاری جهان در سال 2014

  • کارشناس برنامه‌های عصر جدید، صبح بخیر ایران، وقتشه، سیمای خانواده و ...

درباره علی میرصادقی بیشتر بدانید
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.