کتاب قله هشتم

هفت قله ، مرتفع ترین کوه های هفت قاره هستند. فتح مجموعه این هفت قله چالش کوهنوردی است

که در فهرست آرزوهای هر ماجراجویی قرار دارد. برای بشر هیچ قله ای آنقدر بلند نبوده که فتح نشود.

این روح ماجراجویی از کودکی همراه ماست. اگرچه در طول مسیر آهسته آهسته بی رمق می شود، اما باید

آن را با رویا تغذیه کرد و زنده نگه داشت. بزرگترین و پرهیجان ترین ماجراجویی شاید فتح قله "خود"

در مختصات جغرافیایی بی نهایت باشد.


خرید کتاب قله هشتم

بازگشت به همه کتاب ها  >>

کتاب قله هشتم

   .

.

.

    

|     خرید کتاب       |

.

          

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.