ویدیوهای روانشناسی اکت علی میرصادقی

درمان مبتنى بر تعهد و پذیرش که با عنوان ACT ( اَکت ) شناخته مى‌شود نوعى رفتار درمانى مبتنى بر توجه آگاهى است. توجه آگاهى یعنى اینکه هوشیارانه و با علاقه و پذیرش ، آگاهى خودمان را به تجربه‌اى که درحال حاضر مى‌گذرانیم معطوف کنیم. مثلاً در لحظه اکنون زندگى کنیم و به جاى غرق شدن در افکار ، کاملاً درگیر آنچه انجام مى‌دهیم شویم.درمان مبتنى بر پذیرش و تعهد ( ACT ) طرفدار پذیرش نسبت به تجربه‌هاى درونى است، زیرا اجتناب از تجربیات دردناک منجر به رنج مى‌شود. ACT به دنبال نوع متفاوتى از فکر کردن وارزیابى کردن است که در زمان حال قرار دارد و بر خود آگاهى متمرکز است. آگاهى کمک می‌کند توانایى نگاه غیرقضاوتی داشته باشیم و در لحظه حال بمانیم. روش ACT به ما کمک نمى‌کند تا از باتلاقى که در آن گیر افتاده‌اید رها شوید ، بلکه به ما مى‌آموزد که چگونه با این باتلاق کنار بیاییم ، رنج‌هاى خود را التیام ببخشیم و در جهت رسیدن به یک زندگى انسانى ، معنادار و ارزشمند ، با قدرت و نفوذ بیشترى پیش برویم.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.