ویدیوهای رهبری و لیدرشیپ علی میرصادقی

در این قسمت ویدیو‌های مختلف رهبری و لیدرشیپ را برای شما قرار داده‌ایم.
رهبری فرایندی است که فرد می‌کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر، دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل و کارکنان را به انجام وظایفشان ترغیب کند. عده‌ای، رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می‌دانند و عده‌ای دیگر مفهوم وسیع‌تری برای رهبری در نظر دارند.
هر مدیری الزاما یک رهبر موفق نیست و هر رهبری مدیر نیست!

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.