ویدیوهای رشد فردی علی میرصادقی

رشد فردی موضوعی است که در نهایت همه‌ی ما به آن فکر می‌کنیم. مهم نیست که در کجا قرار داریم چون در هر صورت همه‌ی انسان‌ها تمایل دارند که روزهای آینده زندگی‌شان را بهتر زندگی کنند و رشد داشته باشند. اما اینکه ما بتوانیم هر روز به رشد و پیشرفت برسیم نیازمند برنامه ریزی ،آموزش و هدف گذاری است .همچنین در طی این مسیر باید مهارت‌های مورد نیازمان را کسب کنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم اما گاهی مواقع انسان‌ها با غرق شدن در زندگی روزمره فراموش می‌کنند که روزهایشان با تکرار عادات قبلی می‌گذرد و کمتر به رشد فردی خودشان توجه می‌کنند. ما برای کمک به شما برای طی این مسیر رشد و پیشرفت ، در اینجا ویدیوهایی برای افزایش آگاهی و انگیزه قرار داده‌ایم.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.