کتاب تریلیاردر

در عصری که اتفاق‌های مختلف برای پرت کردن حواس ما با هم رقابت می‌کنند، کافیست با خواندن کتاب تیلیاردر (The thrillionaire) تعهد خود را به برداشتن گام‌های انقلابی و دور شدن از ازدحام نشان دهید. مهم نیست در چه جایگاه اجتماعی قرار دارید، آن‌هایی که در زندگی به قله موفقیت رسیده‌اند، در پر قو بزرگ نشده‌اند.

«تیلیاردر» با احساسات و عواطف درونی شما ارتباط برقرار می‌کند و آتش روح‌تان را شعله‌ور نگه می‌دارد. به زندگی‌ معنا می‌دهد. راهنمای کلید موفقیت ذهنی و مالی است. اکنون که از این اصل قدرت آگاه هستید، راهکارهای برخورداری از آینده‌ای روشن در این اصل نهفته و همچنین مسیری است به سمت بزرگی، و فرمولی است برای دست‌یابی به نهایت توان. با توجه ویژه به این اصل می‌توان مکاتب ذهنی را آگاهانه شکل داد و آن‌ها را با انسجام به سمت بزرگی بی‌نهایت سوق داد.

نیک هالیک (Nik Halik) در کتاب تریلیاردر آورده است: در آخر فقط به یک چیز می‌رسیم: این که نمی‌توان از باد فرار کرد. باید با واقعیت رو‌به‌رو شد و به دنیا پشت نکرد. طناب‌های مهاری که باورهایتان را محدود می‌کند و شما را از موفقیت دور نگه می‌دارد را باز کنید. بادبان‌ها را بکشید و با شتاب برانید. سفر تکامل را آغاز کنید. من در طرف دیگر منتظر دیدن شما هستم.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.