کتاب قله هشتم

این صحنه را تجسم کنید.
وسط اقیانوس اطلس در یک قایق ۷ متری پارویی هستید. تنهایید. مقابلتان ۲۰۰۰ کیلومتر از هر طرف آب است و تنهاتر از هر زمانی هستید.
هفته های متوالی ست که هیچ انسان دیگری را ندیده اید. خسته هستید. دستانتان پینه بسته و زخمی است و پشتتان زخم بستر گرفته است، هر جایی از بدنتان که به آن آفتاب نمی تابد زخم آب شور گرفته است و از همه بدتر گرفتار طوفان شده اید...

گذشتن از 7 قله مرتفع با پیتر ونکیتس

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.