کتاب دانه خدا

کتاب دانۀ خدا، یک کتاب تبدیل و تغییر، با پیام انگیزشی و روحانی است که ما را مساعدت می کند تا راه های شادی و تحقق رویاهایمان را پیدا کنیم.

این کتاب، چیزی بیشتر از یک داستان درباره دوستی و ایمان است. در واقع این کتاب یک رویارویی با معنویت حقیقی است که در ضمیر ناخودآگاه هریک از ما وجود دارد؛ اما معملا در زیر غبارهای زندگی دفن شده است و مسئولیت های زندگی آن را پوشانده و قلب های ما را از مسیر هستی گمراه کرده اند.

مقدمه ای از علی میرصادقی نیز ضمیمه این کتاب شده است.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.