پیشرفت تحصیلی و رهایی از تنبلی و اهمال

 
قیمت: 46,000,000 ریال

(مخصوص دانش آموزان متوسط)

  • افزایش تعهد و اراده تحصیلی مطابق با روان شناسی ACT

  • تغییر باور های ذهنی دانش آموزان متوسط

  • افزایش ساعات مطالعاتی 

  • آموزش روش های مطالعاتی 

  • آموزش برنامه ریزی درسی 

  • افزایش عزت نفس دانش آموزان

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.