چطور جهنمی از پول بسازید و باز در بهشت بمانید

این کتاب را بارها بخوانید و قوانین و فلسفه های ارزشمند آن را از آن خد کنید؛ و از لحاظ مادی و معنوی رها شوید.

من معتقدم که این کتاب شما را تا حالت روحانی ذهن؛ بالا خواهد برد. عالم روحانی، درونی و بیرونی است. وقتی به آن مرحله برسید، در تمام اعمال و کارهای شما آشکار خواهد شد، مثل چیزی که برای من و جان اتفاق افتاد، چشمان شما برق می زند، چهره تان درخشان می شود. عاشقانه به دنبال مقصد خواهید رفت و با گذشته فرق خواهید کرد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.