محصولی تستی 1 همایش

10,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1397/07/17 - 1397/07/24
زمان برگزاری :
16:00 - 20:00
برگزار کننده :
دکتر علی میر صادقی

همایش اکت ( ACT ) ویژه نوجوانان

همایش روانشناسی اکت نوجوان
5,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/04 - 1398/11/04
زمان برگزاری :
09:00 - 18:15
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکت ( ACT ) ویژه نوجوانان - بلیط VIP

همایش روانشناسی اکت نوجوان
11,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/04 - 1399/11/04
زمان برگزاری :
09:00 - 18:15
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش چیکار کنیم خفن بشیم ؟ ( دور دومی ها )

همایش چیکار کنیم خفن بشیم ؟!
500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/03/23 - 1398/03/23
زمان برگزاری :
17:30 - 20:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش چگونه انتخاب کنیم ؟ً! ( دوره اولی ها )

همایش چگونه انتخاب کنیم
500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/03/23 - 1398/03/23
زمان برگزاری :
14:00 - 17:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش نقطه ویرگول

نقطه ویرگول
3,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/02/20 - 1398/02/20
زمان برگزاری :
14:30 - 18:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش پدر و مادر رویایی (هفتم، هشتم، نهم)

پدر و مادر رویایی
2,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1397/12/17 - 1397/12/17
زمان برگزاری :
15:00 - 17:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش پدر و مادر رویایی (دهم، یازدهم، دوازدهم)

پدر و مادر رویایی
2,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1397/12/17 - 1397/12/17
زمان برگزاری :
18:00 - 20:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش نقطه سرخط (سانس پنجم)

no picture
500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1397/11/29 - 1397/11/29
زمان برگزاری :
18:00 - 19:00
برگزار کننده :
دکتر علی میر صادقی

همایش اکسیژن (بلیط عادی همکف)

همایش اکسیژن
20,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/04/28 - 1398/04/28
زمان برگزاری :
14:00 - 21:30
برگزار کننده :
دکتر علی میر صادقی

همایش نقطه سر خط (سانس چهارم)

همایش نقطه سرخط
150,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1397/11/19 - 1397/11/19
زمان برگزاری :
13:30 - 17:30
برگزار کننده :
دکتر علی میر صادقی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.