.

| مؤثر بودن | ترم اول 

.

1.  هفت عادتی که زندگی شما را متحول می‌کند | 2. قدرت تسلط بر زندگی، رفتار، تفکرات | 3. روش‌های افزایش تعهد و مشارکت و اراده

4. برنامه‌ریزی و مدیریت زمان | 5. اصول بهبود روابط با دیگران | 6. چگونه با کارهای کوچک روابط بزرگ بسازیم

7. مقدمات رهبری | 8. روش‌های افزایش درجه‌ی نفوذ سخن شما بر دیگران | 9.توسعه فردی، رشد و تحول شخصی

10. کجا خوش‌بین، کجا بدبین باشیم؟ | 11. پایبندی به اصول در زندگی چه کمکی می‌کند | 12. چرا باید مؤثرتر باشیم؟

13. روش‌های افزایش راندمان  و کارایی | 14. تقویت تفکرات مثبت | 15.انگیزه‌بخشی | 16.از بین بردن تفکرات منفی محدودکننده

.

.

|ماجراجویی برای خوش بختی و خوشحالی بیشتر| ترم دوم

.

1. شناخت روان و نیازهای دیگران برای تاثیرگذاری بیشتر | 2. سطوح مختلف فرمانبرداری | 3. چرا باید به هم کمک کنیم؟ 

4. کشف نظام ارزشی خویش و دیگران 5. چگونه دیگران را بهتر درک کنیم؟ 6. علت‌های نارضایتی مشتری و روش‌هایی برای برطرف کردن آن

 7. چگونه نیازهای اولیه زندگی را برآورده کنیم و همزمان به اهداف بزرگ فکر کنیم؟  8. تقویت هوش اجتماعی  9. تقویت هوش احساسی 10. تقویت هوش معنوی  11. تقویت هوش جسمی  |

.

.

| شادمانی | ترم سوم

.

| 1. هیجان پذیری مثبت و منفی | 2. فواید شادمانی | 3. فرمول شادی

| 4. ازدواج و شادمانی | 5. عوامل تحت کنترل آزادی | 6. متهمان اصلی کاهش رضایت و آرامش

| 7. بخشیدن و فراموش کردن

.

.

| PQ هوش مثبت نگر| ترم چهارم

.

| 1. ذهنیت منفی از کجای مغز می آید؟ | 2. خرابکاران ذهنیتان را بشناسید | 3. با مشکلات واقعا بزرگ چطور رفتار کنیم؟

| 4. مبارزه با خرابکاران ذهنی   | 5. راه های افزایش خرد | 6. راه های افزایش PQ

.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.