• مقالات مشاوره های مهمان


  1393-01-29 نامه ی فروردین ، خانم اوقانی ( عضور انجمن مشاوران بارسا)

  امتحانای ترم نزدیک بود و بدجوری استرس همه‌ی وجودشو گرفته بود ...

  « نمی‌دونم چه جوری با این وضعیت می‌تونم یه معدل خوب بیارم و برای رفتن به یه مدرسه‌ی خوب آماده باشم؟! حالا کجا برم که خوب باشه؟! اَه... خدایا چقدر سوال...» ...

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1393-01-13 ال اس سوم تجربی های بارسا/ریاضی/ تمرینات پرسمان

  ال  اس سوم تجربی

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-12-10 نامه اسفند ماه - خانم مژگان ولی پور ( عضو انجمن مشاوران بارسا )

  (7 صبح،کلاس پیش دانشگاهی تجربی) سارا:من دیشب هیچی درس نخوندم.

  زینب:منم همینطور....

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس سوم تجربی غرب

  سوم های تجربی غرب

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس سوم تجربی شمال

  سوم های تجربی شمال

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس سوم ریاضی شمال

   

  سوم های ریاضی شمال

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس سوم ریاضی واحد غرب

  ال اس سوم ریاضی واحد غرب

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس تجربی دو (واحد شمال)

  ال اس تجربی دو (واحد شمال)

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس تجربی یک (واحد شمال)

  ال اس تجربی یک (واحد شمال)

   
  مشاهده جزئیات
       
       
  1392-11-16 ال اس ریاضی یک (واحد شمال)

  ال اس ریاضی یک (واحد شمال)

   
  مشاهده جزئیات
       
       

   
     
  1 از 3