نکات مهم سهمیه ۳۰ درصدی بومی در پزشکی کنکور 95

آغاز انتخاب رشته های با آزمون این دانشگاه از روز یکشنبه 31 مرداد

تمام داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شدند/ زمان آغاز انتخاب رشته

نتایج اولیه کنکور اعلام شد .

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور مشخص شد