انتشار دفترچه اصلاحیه ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه‌ها

ترمیم نمرات امتحان نهایی

انتخاب رشته آزمون سراسری بر اساس سوابق تحصیلی

تمدید مجدد مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون‌های دانشگاه آزاد

تمدید زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد